Patriarhul Daniel: Prin recunoştinţă creştem duhovniceşte în relaţie cu Dumnezeu şi cu semenii

Părintele Patriarh Daniel a vorbit duminică despre importanța recunoștinței exprimate față de Dumnezeu și semeni. Prin cultivarea acesteia, ‘creştem duhovniceşte’.

‘Deși Mântuitorul Hristos nu caută slavă sau laudă de la oameni, totuşi cere de la noi să dăm slavă lui Dumnezeu, să-I mulţumim Lui și oamenilor, ca să creştem duhovniceşte in relaţia noastră cu Dumnezeu și cu semenii’, a spus Patriarhul în 14 ianuarie.

Cu toate acestea, ‘nu Dum­nezeu are nevoie de mulţumirea noastră, ci noi avem nevoie să mulţumim lui Dumnezeu şi oamenilor’, a insistat Patriarhul României, întrucât scopul este de ‘a creşte în comu­niune de iubire smerită si sfântă si a ne îmbogăţi duhovniceşte’.

În condițiile în care nu mulţumim lui Dumnezeu şi oamenilor, ‘întrerupem sau slăbim comunicarea şi comuniunea noastră cu Dumnezeu şi cu semenii, sărăcim duhovniceşte, ne închidem în mulţumire de sine, în autosuficienţă egoistă şi posesivă’. Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române a adăugat că ‘omul a fost creat după chipul Preasfintei Treimi, adică al comuniunii veşnice de viaţă şi iubire’. Astfel, omul ‘creşte spiritual numai în starea de rugăciune fierbinte, de iubire milostivă și recunoştinţă smerită’.

Patriarhul Daniel a rostit cuvântul din Duminica vindecării celor zece leproși în Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul al Reședinței Patriarhale. Făcând referire la textul biblic citit, Preafericirea Sa a explicat că samarineanul tămăduit de lepră, care s-a întors să mulțumească, a înțeles că ‘vindecarea lui este darul milostivirii lui Dumnezeu, Care a lucrat prin omul Iisus’.

Prin recunoștința adusă vindecătorului său, leprosul a ‘mărturisit că Iisus Hristos este Dătătorul vieţii și Doctorul sufletelor şi al trupurilor oamenilor’. Patriarhul a continuat afirmând că ‘prin întrebarea Sa retorică «Dar cei nouă unde sunt?», Hristos-Domnul pune în contrast recunoştinţa samari­neanului cu nerecunoştinţa celor nouă evrei’. În acest context, întrebarea ‘are înţelesul de reproş sau dojană pentru atitudinea celor nouă care nu au venit să mulţumească’.

Mai departe, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a asigurat că Mântuitorul Hristos nu avea nevoie de recunoștința celor nouă leproși, deoarece ‘El a săvârşit minunea vinde­cării lor din iubire milostivă si smerită, nu pentru a fi lăudat’. Totuși, prin întrebarea Sa, Iisus a tras un semnal de alarmă: ‘omul nerecunoscător se află într-o stare spirituală nefirească, nedemnă și nesănătoasă’, a spus Preafericirea Sa care a subliniat că ‘recunoştinţa trebuie să fie sentimentul cel mai firesc al omului demn în faţa bine­facerii primite de la cineva’.

Insistând asupra întrebării Domnului Iisus Hristos, Patriarhul României a precizat aceasta a rămas fără răspuns, întrucât ceilalți nouă leproși vindecați erau absenți, deoarece când ‘au dat de bine, au uitat de Dumnezeu’!

‘Aşa se întâmplă, foarte adesea, şi astăzi. Numai când trecem prin neca­zuri, prin boli sau ispite, atunci cerem în mod stăruitor ajutorul lui Dumnezeu, dar îndată ce am scăpat de suferinţă, de sărăcie, de necaz, uităm de Dumnezeu. Însă Mântuitorul Iisus Hristos nu fericeşte pe cei nerecunoscători, ci pe cei recunoscători şi mulţumitori lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El’, a spus Preafericirea Sa.

În momentul în care nu mai aducem mulțumiri lui Dumnezeu, nici chiar pentru ajutorul primit pentru dobândirea vindecării, ‘ne dezumani­zăm complet’, a atras atenția Patriarhul.

În contrast cu acest pericol al slăbirii legăturii cu Dumnezeu și oamenii, Duminica de astăzi ne adresează chemarea de a înălța ‘rugăciuni de mulţumire Preasfintei Treimi pentru darul vieţii noastre, pentru sănătate şi pentru tot ajutorul primit în viaţă’.

Totodată, Evan­ghelia ‘ne cheamă să mulţumim părinţilor după trup care ne-au născut şi crescut, educatorilor, învăţătorilor, profesorilor şi duhovnicilor care ne-au format intelectual şi duhovniceşte, pre­cum şi tuturor celor care ne-au ajutat în vreme de boală, de necaz sau de nevoie. Aşadar, să mulţumim tuturor celor care prin cuvânt si faptă ne transmit binecuvântarea şi iubirea lui Dumnezeu pentru noi’, a îndemnat Preafericirea Sa.

Foto Credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente