Patriarhul Daniel: Postul este ofrandă a iubirii omului față de Dumnezeu

Patriarch Daniel homily

În Duminica premergătoare Postului Sfintelor Paști, Patriarhul Daniel ne îndeamnă să aducem efortul postirii ca ofrandă a iubirii noastre față de Dumnezeu.

În omilia rostită în această duminică, Părintele Patriarh a explicat de ce este necesară și cum trebuie împlinită jertfa postului, ca urcuș duhovnicesc spre Înviere.

Preafericirea Sa a participat în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 26 februarie 2017, la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul din Reședința Patriarhală.

Evanghelia Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai este adâncă în înțelesurile ei, deși cuvintele ei sunt simple și puține, a spus ⁠⁠⁠Patriarhul în primele cuvinte ale predicii de astăzi, punctând în cele ce au urmat măreția tainică a postului extrasă din cuvintele textului biblic.

Iertarea este prima faptă ce trebuie împlinită pentru a putea posti așa cum se cuvine. Patriarhul Daniel a atras atenția că nimeni nu poate intra în post fără iertare, deoarece relația omului cu Dumnezeu depinde de relația lui cu semenii săi.

Iertarea greșelilor aproapelui implică adesea o răstignire a propriului egoism și deschide sufletul spre înviere, spre o nouă stare de comunicare și comuniune a omului cu Dumnezeu și cu semenii, a adăugat Părintele Patriarh.

Determinarea de a posti implică, conform Patriarhului nostru, iubirea lui Dumnezeu.

Postim pentru că Îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât darurile Lui materiale pe care le consumăm. Viața omului în trup se menține din darurile Lui: aerul, apa, lumina și roadele pământului, în timp ce viața sufletului se hrănește din iubirea lui Dumnezeu, pe care omul o simte prin rugăciune și prin împărtășirea cu Sfintele Taine ale Bisericii, a evidențiat Patriarhul.

Rugăciunea este un alt lucru ce face parte din ansamblul urcușului prin post spre înviere. De aceea conducătorul Bisericii noastre a amintit faptul că cine postește dar nu se roagă, nu adună lumină spirituală în suflet, ci realizează doar un exercițiu biologic și psihologic, motivat igienic sau estetic.

Preafericirea Sa a citat pe Sfântul Ioan Gură de Aur, spunând că toate membrele corpului nostru trebuie să postească prin înfrânare de la priviri păcătoase, cuvinte păcătoase, gesturi și fapte păcătoase.

Smerenia reprezintă o altă stare definitorie a celui ce postește, asupra căreia a reflectat Părintele Patriarh:

Postul este o lucrare spirituală bineplăcută lui Dumnezeu, când se practică din iubire pentru El. de aceea, nu trebuie să postim ca să fim lăudați sau admirați de oameni pentru asprimea și lungimea postului pe care îl practicăm, a subliniat Părintele Patriarh.

În a doua parte a cuvântului său, Patriarhul românilor a făcut o paralelă între Adam și Mântuitorul Iisus Hristos.

Adam a fost izgonit din Rai pentru trei mari greșeli, spune ⁠⁠⁠Patriarhul,  pentru că nu a ascultat de Dumnezeu, nu a postit și nu s-a pocăit după ce a greșit, ci a dat vina pe femeia dăruită lui de Dumnezeu, iar femeia a dat vina pe șarpe. De aceea, Mântuitorul a postit în pustie patruzeci de zile, ca să îndrepteze greșeala lui Adam.

La final, Părintele Patriarh a chemat pe credincioși să participe tainic la postul Mântuitorului din pustie pentru că nimeni nu se poate lupta cu duhurile rele și cu patimile întunecate, egoiste, dacă nu a dobândit mai întâi lumina harului divin prin post și rugăciune.

Foto credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente