Patriarhul Daniel: Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este răspunsul rugăciunii, smereniei și credinței puternice a părinților

patriarch Daniel on the Nativity of St John the Baptist

În ziua sărbătorii Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, Patriarhul Daniel ne îndeamnă să ne rugăm ca Domnul să ne dăruiască copii buni. De asemenea, Părintele Patriarh a sfătuit părinții să nu își ucidă copiii prin avort, deoarece sunt daruri ale lui Dumnezeu.

În cuvântul din 24 iunie 2017 Patriarhul României a evidențiat importanța și frumusețea sărbătorii Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

Nașterea de prunci, spune Părintele Patriarh, este un mare dar de la Dumnezeu. Acești părinți, Zaharia și Elisabeta, s-au rugat toată viața lor să aibă un prunc. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lor și a binecuvântat familia cu un copil.

Vârsta lor înaintată a arătat faptul că Harul lui Dumnezeu depășește legile firii. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este răspunsul rugăciunii, smereniei și credinței puternice a părinților. Cei care nu au copii, dacă se roagă mult îi vor primi, a evidențiat Preafericirea Sa.

Nașterea pruncului a venit ca urmare a rugăciunilor Preotului Zaharia și a soției sale Elisabeta. Aceștia erau oameni drepți înaintea lui Dumnezeu, evlavioși și milostivi, a adăugat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române. La momentul vestirii nașterii, Arhanghelul Gavriil îi spune preotului Zaharia că numele copilului va fi Ioan. În limba ebraică acesta înseamnă Dumnezeu a avut milă.

Reflectând mai departe cele prezentate în pasajul biblic, Patriarhul României a precizat faptul că Sfântul Ioan din pruncie a mers în pustie și a stat acolo până la vârsta de 30 ani când a început să predice.

Predica Înaintemergătorului Domnului s-a adresat tuturor categoriilor sociale. Încă din momentul începerii activității catehetice, Sfântul Ioan i-a îndemnat pe cei cel îl ascultau să fie milostivi și să dăruiască milostenie celor săraci. Pe soldați, a continuat Preafericirea Sa, i-a îndemnat să se mulțumească cu solda lor, să nu asuprească pe nimeni, iar pe vameși i-a sfătuit să nu impună taxe mai mult decât era permis.

Prin aceste învățături el dorea ca lumea care se pregătea pentru botezul pocăinței să arate și o schimbare în fapte bune. Sfântul Ioan preciza celor care ascultau cuvântul său că el botează cu apă spre pocăință, dar va veni Mesia care va boteza cu Duh Sfânt, pregătind astfel venirea Mântuitorului.

Părintele Patriarh Daniel a mai explicat faptul că Sfântul Ioan Botezătorul știa care este scopul venirii sale în pustia Iordanului. Totodată, acesta cunoștea înțelesul botezării oamenilor cu botezul spre pocăință.

După ce Îl arată pe Iisus mulțimii de la Iordan, Îl botează cu botezul pocăinței și mărturisește dumnezeirea Lui, activitatea acestuia începe să diminueze. El îi îndeamnă pe cei doi ucenici ai săi, Andrei și Filip, să nu îl mai urmeze pe el, ci să devină ucenici ai lui Iisus.

Descoperind alte învățături în omilia rostită, Patriarhul României a precizat că această sărbătoare a fost fixată de Biserică în data de 24 iunie, 6 luni înainte de Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos.

Părintele Patriarh a explicat faptul că a fost fixată această dată, deoarece după solstițiul de vară când ziua se diminuează iar noaptea crește. Prin aceasta se arată că Legea Vechiului Testament, pe care Sfântul Ioan Botezătorul o reprezenta, începe să diminueze în importanța ei, deoarece vine o altă Lege, cea a Harului, reprezentată de Mântuitorul Hristos.

Potrivit Preafericirii Sale, Sfinții Părinți au ales un simbolism al acestor date pentru a arăta ceea ce însuși Sfântul Ioan Botezătorul a spus: Hristos trebuie să crească, iar eu să mă micșorez.

În continuare, Patriarhul Daniel a explicat semnificația duhovnicească a icoanei Sfântului Ioan Botezătorul. În icoană, sfântul este reprezentat adeseori ca înger cu aripi. Această reprezentare iconografică își are rădăcinile în profeția lui Maleahi. În cadrul acesteia, cel care pregătește calea Domnului este numit îngerul Domnului.

Spre finalul predicii, Patriarhul a evidențiat virtuțile Sfântului Niceta de Remesiana, cinstit tot în această zi.

Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana era un om învățat. Avea darul compunerii de cântări bisericești. Se folosea de cântarea psalmilor pentru a întări credința și evlavia credincioșilor. Sfântul Sfântul Ierarh Niceta este cinstit astăzi în mod deosebit ca ocrotitor al comunităților românești din Serbia, a concluzionat Părintele Patriarh.

Photo by Robert Nicolae / Agenția de Știri Basilica

Comentarii Facebook


Știri recente