Patriarhul Daniel: Maica Domnului este ocrotitoare, iubitoare și rugătoare pentru toată lumea

Patriarch Daniel: The Mother of God is a loving and prayerful Protectress of the entire world

Începutul înomenirii Fiului lui Dumnezeu este și începutul îndumnezeirii omului, a spus Preafericitul Părinte Daniel în cuvântul rostit la Praznicul Bunei Vestiri.

În 25 martie 2017, Patriarhul României a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul din cadrul Reședinței Patriarhale.

Sărbătoarea Bunei Vestiri este începutul mântuirii noastre, a evidențiat Preafericirea Sa citând troparul praznicului.

Unindu-se firea dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos cu firea lui omenească, luată din Fecioara Maria prin lucrarea Duhului Sfânt, se săvârșește unirea omului cu Dumnezeu și prin aceasta se sfințește și se îndumnezeiește firea omenească, a continuat Patriarhul.

Taina serbată azi, a zămislirii Fiului lui Dumnezeu, este atât de mare încât nu poate mintea să o priceapă, ci doar se minunează de măreția ei.

Nici îngerii din ceruri nu pot înțelege modul în care Dumnezeu Cel Veșnic devine Om în timp și Dumnezeu Cel Necuprins devine cuprins în umanitatea pe care Și-o înpropriază, a subliniat Părintele Patriarh.

În continuare, Patriarhul a explicat faptul că Arhanghelul Gavriil aduce lumină în această taină, prin cuvintele: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui preaînalt te va umbri; pentru aceasta şi Sfântul care se va naşte din tine, se va chema Fiul lui Dumnezeu.

Actul întrupării este unul de conlucrare. La nașterea Mântuitorului Iisus Hristos ca om din Fecioara Maria participă întreaga Sfântă Treime:

Duhul Sfânt deschide creatura spre Creator, Dumnezeu Tatăl participă prin bunăvoință și inițiativă, iar Sfântul care se naște din Fecioară, devine Mântuitorul lumii, a adăugat Patriarhul României.

Astfel Fecioara Maria devine ființa creată cea mai apropiată de Sfânta Treime, mai cinstită decât toate puterile cerești îngerești. Biserica îi aduce cinstea cuvenită prin nouă zile consacrate Ei în timpul anului liturgic.

Așadar, mântuirea noastră în Iisus Hristos se face prin conlucrarea Sfintei Treimi, dar și prin acceptul liber al Maicii Domnului de a împlini voia lui Dumnezeu.

Patriarhul amintește că, auzind explicația dată ei de înger privind nașterea Fiului lui Dumnezeu, Maica Domnului nu a pus întrebări, nu s-a îndoit, ci plină de ascultare smerită și de credință neîndoielnică a zis: «Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău».

Momentul zămislirii este acela când Fecioara acceptă cele spuse de înger, și nu mai devreme.

Atât de mare este respectul lui Dumnezeu pentru voința liberă a omului, încât nu săvârșește mântuirea fără voința acestuia. Cel Atotputernic nu se face om fără acordul sau voința Fecioarei smerite. Așadar învățăm că Dumnezeu Cel Atotputernic este și Atotsmerit, a completat Preafericirea Sa.

În a doua parte a predicii, Patriarhul Daniel a reflectat la cinstirea Maicii Domnului ca icoană vie a Bisericii ascultătoare de Dumnezeu și ajutătoare a creștinilor.

Toată cinstea și slava Maicii Domnului vin din calitatea ei de Mamă, Născătoare de Dumnezeu, a explicat Patriarhul.

Maica Domnului este ocrotitoarea familiei și a părinților care nasc copii; este ocrotitoarea copiilor, a mamelor, dar și a fecioarelor. Ea este ocrotitoarea preoților, pentru că Fiul Ei este Marele Preot sau Arhiereul Veșnic, ocrotitoarea monahilor și a monahiilor, a adăugat Preafericirea Sa.

Ocrotirea și ajutorul Născătoarei de Dumnezeu se întinde la toată lumea, dar în special Ea este bucurie și iubire pentru cei pe care nu-i mai iubește nimeni, pentru cei uitați, pentru cei singuri, pentru cei abandonați. Maica Domnului este ocrotitoare, iubitoare și rugătoare, a concluzionat Patriarhul României.

Foto credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente