Patriarhul Daniel: Înălțarea Domnului – o despărțire cu „bucurie mare”

Când te desparți de cineva te întristezi, însă ucenicii s-au întors cu bucurie mare de la Muntele Măslinilor pentru două motive, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel de Înălțarea Domnului, joi, 6 iunie 2019.

De ce? „Pentru că au primit binecuvântarea lui Hristos și pentru că le-a promis că le va trimite în curând pe Preasfântul Duh”, a spus Patriarhul Daniel.

Preafericirea Sa a slujit în Joia Înălțării la Catedrala Patriarhală împreună cu Episcopii vicari Patriarhali Varlaam Ploișeteanul și Ieronim Sinaitul.

În predica rostită după citirea textului evanghelic, Patriarhul României a vorbit despre bucuria pe care le-a insuflat-o Hristos Apostolilor și misiunea pentru care i-a pregătit în mod pedagogic. Părintele Patriarh a explicat ce înseamnă norul apărut la Înălțare și ce au prevestit cei doi îngeri prezenți pe Muntele Măslinilor.

Muntele Măslinilor – muntele binecuvântării

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că Mântuitorul se înalță de pe Muntele Eleonului pentru că muntele este „locul în care pământul se înalță spre cer”, dar și pentru semnificația locului prin care trecea adesea în drumul Său spre Betania și la poalele căruia se afla Grădina Ghetsimani.

„Muntele Eleonului sau Muntele Măslinilor ne duce cu gândul la ulei, la untdelemnul de măsline care era simbol de binecuvântare”, a semnalat Preafericirea Sa, amintind că Mântuitorul „pe când îi binecuvânta (pe Apostoli, n.r.) S-a despărțit de Ei”.

„Deci înălțarea la cer a Mântuitorului s-a realizat deodată cu binecuvântarea pe care El o împărtășea ucenicilor Săi. Aici vedem taina Bisericii care trăiește din binecuvântarea lui Hristos”.

„Hristos Domnul Cel înălțat la cer binecuvintează mereu pe cei care cred în El, îl iubesc pe El și împlinesc în viața lor voia Lui”.

Așteptarea activă

După ce s-au despărțit „cu bucurie mare” de Mântuitorul, Apostolii erau într-o „așteptare activă” a primirii Duhului Sfânt a precizat Patriarhul Daniel.

„Așteptarea lor pentru a-L primi pe Duhul Sfânt promis este o așteptare activă, nu pasivă, una în rugăciune, în recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru darurile primite și în așteptare cu speranță”.

În cadrul omiliei adresate celor prezenți joi la Catedrala Patriarhală, Patriarhul Daniel a insistat asupra unor aspecte care apar în textul citit la Apostol (Fapte 1:1-12), dar nu și în cel evanghelic (Luca 24:36-53), deși aparțin aceluiași autor.

Pedagogia Mântuitorului

Unul dintre aceste aspecte este precizarea că Mântuitorul timp de 40 zile, după Înviere, S-a arătat de mai multe ori ucenicilor și a vorbit cu ei despre „Tainele Împărăției Cerurilor”.

Evidențiind pedagogia Mântuitorului, Patriarhul României a spus că Iisus Hristos se arăta din când în când pentru a convinge pe ucenici că El este viu și se făcea nevăzut pentru a arăta că El nu mai trăiește pe pământ, ci în ceruri, că este în alt mod de existență, în viața nemuritoare.

„Această arătare a Lui de mai multe ori și apoi ascunderea sau retragerea Lui când se făcea nevăzut era o pedagogie de a-i pregăti pe ucenici pentru venirea Duhului Sfânt, pentru că prin Duhul Sfânt este pururea în Biserica Sa”.

Norul de la Înălțarea Domnului

Părintele Patriarh Daniel a spus în predica sa ce este norul care a apărut la Înălțarea Domnului, dar și la Schimbarea la Față.

„Norul arată prezența Duhului Sfânt”, a menționat Patriarhul.

„Prin Duhul Sfânt Hristos a coborât pe pământ, întrupându-Se «de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria», și acum când se înalță la cer se înalță în prezența Duhului Sfânt. De ce? pentru a ne arăta că Duhul Sfânt curățește de păcate, sfințește, luminează și ridică pe om, îl înalță duhovnicește la cer”.

Citând o interpretare a Sfântului Ioan Gură de Aur, Părintele Patriarh a spus că norul nu este doar semn al Duhului Sfânt, ci și Tron Împărătesc și Tron Părintesc, arătând și prezența lui Dumnezeu Tatăl, deci a întregii Sfinte Treimi.

Înălțarea anunță Parusia

Prezența celor doi îngeri pe Muntele Elelonului semnalați de textul apostolic și cuvintele lor anunță a doua venire a Mântuitorului, a spus Patriarhul Daniel.

Îngerii le-au spus Apostolilor: „Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus, Care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer”.

„Așa cum Hristos a fost vestit de îngeri când S-a născut la Betleem, tot așa la Înălțare, îngerii anunță Parusia, a doua venire a Mântuitorului de la sfârșitul veacurilor”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.


După Sfânta Liturghie, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a oficiat o slujbă de pomenire pentru toți eroii neamului.

Foto credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente