Patriarhul Daniel explică răspunsul Mântuitorului la întrebarea „Cine este aproapele meu?”

Prin Pilda samarineanului milostiv, „Mântuitorul Iisus Hristos vrea să arate că aproapele nu este neapărat cel de un neam cu noi, cel care este rudă cu noi, sau cel care este conațional, sau compatriot. Samarineanul milostiv poate fi orice om bun la suflet care ajută pe un alt om aflat în dificultate”, a explicat duminică Părintele Patriarh Daniel.

„Deci samarineanul milostiv este omul care are în el tainic prezentă iubirea smerită și milostivă”, a adăugat Preafericirea Sa. „Fiecare dintre noi putem să fim aproapele cuiva dacă-l ajutăm, indiferent de neam, de vârstă, de funcție, de demnitate sau categorie socială.”

„Astăzi, din nefericire, o mulțime de părinți nu mai sunt aproapele copiilor lor, pentru că i-au abandonat. Și o mulțime de copii nu mai sunt aproapele părinților lor, pentru că nu-i mai ajută, i-au uitat, i-au lăsat și au plecat”, a mai remarcat patriarhul.

„De aceea, aproapele devine uneori cineva necunoscut. Nu e nici rudenie, nici vecin, ci cu totul un străin, ca și călătorul străin, samarineanul milostiv. Dar un străin prin care Dumnezeu, cu harul Său, în mod surprinzător, ajută pe cineva în mod neașteptat.”

Astfel, a spus Patriarhul României, „fiecare om care ajută pe cel aflat în nevoi este aproapele, dar este și chipul iubirii milostive al lui Hristos aflat în acțiune. Când mâinile noastre ajută pe semenii noștri aflați în nevoi, este semnul că iubirea smerită și milostivă, darnică și jertfelnică a lui Hristos se află în mâinile celui care ajută”.

„Toți creștinii sunt chemați să devină mâinile iubirii milostive a lui Hristos. Și fiecare om care are nevoie de ajutorul nostru poate deveni aproapele – aproapele care are nevoie de ajutor. Prin aceasta, Evanghelia Samarineanului milostiv creează comuniune, compasiune și conlucrare”, a precizat Preafericirea Sa.

Astfel, pilda „este, pentru noi un îndreptar, o lumină, o icoană și un îndemn ca, în perioada Postului Crăciunului, să unim rugăciunea cu milostenia, să ne rugăm pentru cei bolnavi, săraci, flămânzi și să-i ajutăm după posibilități. Dacă nu avem cu ce să-i ajutăm material, să-i ajutăm măcar cu o rugăciune, care este o milostenie deosebită”, a mai spus părintele patriarh.

„Accentul cade în postul acesta pe rugăciunea unită cu fapta cea bună izvorâtă din iubire smerită și milostivă. Samarineanul acesta este chipul iubirii milostive a lui Dumnezeu din fiecare om”, a subliniat Patriarhul Daniel.

„Această Evanghelie a inspirat Biserica de-a lungul veacurilor să construiască o mulțime de spitale. În general, numele de Bunul Samarinean s-a dat spitalelor bisericești”, a remarcat Preafericirea Sa.

„La noi în țară sunt foarte multe activități filantropice sau caritabile ale Bisericii. Dar, în raport cu numărul nevoilor sau cu imensitatea nevoii de a ajuta pe cei neajutorați, ele sunt puține și trebuie tot timpul multiplicate.”

Alte semnificații ale Pildei samarineanului milostiv

  • Pilda simbolizează mântuirea lumii prin Iisus Hristos (străinul),

Omul care cobora de la Ierusalim la Ierihon „reprezintă însăși omenirea decăzută, degradată, care prin păcate și patimi, a coborât de la demnitatea ei dintâi la o stare de moarte sufletească, care premerge morții fizice. (…) Această coborâre este echivalată cu o degradare a stării spirituale a omului”, a spus Părintele Patriarh Daniel.

Străinul samarinean Îl reprezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos, „Cel Care ajută pe om să se ridice și să se vindece este Iisus, Care Se identifică El Însuși cu samarineanul milostiv, Care este adesea privit de către cărturarii și fariseii Vechiului Testament ca un străin care modifică tradițiile, care schimbă mentalități”, a adăugat Preafericirea Sa.

  • Pilda prefigurează Sfintele Taine ale Botezului și Euharistiei (untdelemnul și vinul) și Biserica lui Hristos în care găsim vindecarea (casa de oaspeți)

Patriarhul Daniel: „Casa de oaspeți prefigura Biserica lui Hristos, în care, prin Sf. Taine, se dăruiește omului credincios și nevoitor, ascultător de Dumnezeu, iertarea păcatelor și posibilitatea de a crește în virtuți”.

  • Pilda oferă „un model pentru viața Bisericii și a fiecărui creștin în parte”, îndemnând la acte filantropice de ajutorare și sprijin pentru cei în nevoie.

„Mântuitorul a transformat pilda într-un program de acțiune, zicând: Mergi și fă și tu asemenea!

  • Pilda ne arată că „smerenia și iubirea milostivă pot aduce vindecare neamului omenesc”, a mai menționat Patriarhul României în predica de duminică.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente