Patriarhul Daniel: Dreapta credință și rugăciunea mențin unitatea Bisericii

Patriarch Daniel homily Seventh Sunday of Pascha 2017

Evanghelia Duminicii a șaptea după Paști ne arată că dreapta credință și rugăciunea mențin unitatea Bisericii. Domnul Iisus Hristos se roagă pentru unitatea Bisericii pentru că știe cât de greu se menține aceasta în fața patimilor egoiste ale oamenilor și a uneltirilor diavolului care este dezbinător prin tot ceea ce face, a spus Părintele Patriarh Daniel în data de 28 mai 2017.

În cadrul cuvântului rostit la Paraclisul Reşedinţei Patriarhale cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Patriarhul României a evidențiat importanța și sensul duhovnicesc al Duminicii a șaptea după Paști.

În această duminică, spune Părintele Patriarh, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos se roagă pentru unitatea Bisericii Sale. Înainte de pătimirea, moartea, Învierea și Înălțarea Sa la Ceruri, Domnul Hristos s-a rugat pentru apostolii Săi și pentru cei care vor crede în El ca urmare a propovăduirii Evangheliei. El s-a rugat ca Dumnezeu Tatăl să-i păzească în lume după ce El va trece din lumea pământească la viața cerească.

Înainte de a trece prin suferința Crucii, Mântuitorul Iisus Hristos se roagă pentru ca ucenicii Săi să fie una, după cum El și Tatăl sunt una. Apoi, se roagă și pentru cei care cred în El ca ei să fie una. Să trăiască în comuniune după cum Tatăl și Fiul sunt una, adică în comuniune desăvârșită, în dăruire reciprocă de iubire sfântă.

Reflectând mai departe, Patriarhul României a precizat că Hristos se roagă pentru unitatea ucenicilor și a Bisericii Sale știind că din cauza păcatului există primejdia multor neînțelegeri și dezbinări între cei care cred în El.

Părintele Patriarh a menționat că prin rugăciunea pentru ucenici și pentru cei care vor crede în El, Hristos arată că nu este suficient să vorbim despre unitatea Bisericii, ci trebuie să ne și rugăm pentru ea. Trebuie să ne rugăm ca să putem păstra și mărturisi împreună dreapta credință creștină. Prin comuniune în rugăciune și faptă creștinii arată sfânta unitate a Bisericii.

Patriarhul României a subliniat faptul că Domnul Hristos nu vorbește despre unitatea Bisericii într-o predică, ci în stare de rugăciune.

În textul evanghelic citit astăzi la Sfânta Liturghie, a adăugat Patriarhul României, vedem și grija sfântă a arhiereului, a păstorului Celui bun Iisus Hristos pentru ucenicii săi și pentru oamenii încredințați spre păstorire. Ce înseamnă păstorire? Înseamnă a hrăni și a adăpa spiritual cu adevărul Evangheliei și cu Darurile Duhului Sfânt pe cei pe care Dumnezeu i-a încredințat păstorilor sufletești.

Expunând mai departe semnificația duhovnicească a deciziilor luate la Sinodul de la Niceea, Patriarhul Daniel a evidențiat exemplul oferit de Sfinții Părinți ai Bisericii prezenți la sinod.

Acești Sfinți Părinți Episcopi adunați la Niceea aveau datoria de a păzi dreapta credință în fața ereziilor, a dezbinărilor și a schismelor de tot felul. Sfinții Părinți de la Primul Sinod Ecumenic, care au formulat primele șapte articole din crezul ortodox, ne cheamă să păstrăm dreapta credință, mai ales astăzi într-o lume din ce în ce mai tulburată și rătăcită din punct de vedere spiritual. 

În cadrul predicii, Preafericirea Sa a amintit și de lucrarea de întărire a dreptei credinței formulată de Sfinții Părinți de la Sinodul al doilea Ecumenic care a avut loc la Constantinopol în anul 381, când a fost formulată partea a doua a crezului ortodox.

Părintele Patriarh a subliniat faptul că această credință apostolică formulată de Sfinții Părinți ai Bisericii la primele două sinoade ecumenice, iar apoi tâlcuită de Biserică în cărți de slujbă și teologie, reprezintă lumina vieții creștine.

Prin mărturisirea dreptei credințe și păstrarea unității Bisericii creștinul poate dobândi viață veșnică. Numai dacă mărturisim dreapta credință dobândim mântuirea și putem ajunge în slava Împărăției Preasfintei Treimi la care s-a înălțat Iisus Hristos. Și putem primi darurile Duhului Sfânt care a pogorât peste Sfinții Apostoli în ziua Rusaliilor. 

Pentru a cunoaște însă dreapta credință a Bisericii este necesar ca fiecare creștin să cunoască bine crezul ortodox. În acest sens, Patriarhul României a evidențiat realul folos al cărții intitulate Învățătura de credință ortodoxă sau catehismul. Această carte, spune Părintele Patriarh, se tipărește mai des tocmai pentru a cunoaște mai bine credința noastră ortodoxă și modul de a trăi duhovnicește în Biserică și societate.

Patriarhul Daniel a îndemnat pe creștini să își crească copiii și tinerii în dreapta credință. Să nu ne lăsăm amăgiți de rătăcirile diferitelor grupări religioase care se consideră trimise de Dumnezeu, dar care de fapt caută să rupă pe ortodocși de Biserica Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți.

În această duminică mai învățăm că dreapta credință nu se păstrează de unul singur, în izolare, ci în comuniune de gândire, mărturisire și viețuire cu Biserica. Sfinții Părinți de la Niceea au mărturisit împreună dreapta credință și au respins erezia lui Arie.

Dreapta credință se păstrează în Biserică și de către Biserică. Sfântul Sinod este glasul Bisericii luminat de Duhul Sfânt pentru a mărturisi dreapta credință și a păstra astfel comuniunea vie cu Preasfânta Treime.

Să ne ajute bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să păstrăm dreapta credință ca fiind cel mai  mare dar spiritual al vieții.

Să creștem în ea prin sfințenia pe care ne-o dăruiește. Să dobândim și să trăim bucuria despre care vorbește Mântuitorul în Evanghelia Sa zicând: Ca bucuria mea să fie deplină în ei. Să avem bucuria de a fi ortodocși și bucuria de a trăi în lume cu nădejdea mântuirii și a vieții veșnice, a concluzionat Preafericirea Sa.

© Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente