Patriarhul Daniel de Izvorul Tămăduirii: Hristos Cel Înviat din morţi este izvorul tămăduirii noastre

În omilia rostită vineri, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a numit pe Mântuitorul Hristos drept „Izvorul Tămăduirii noastre” şi a evidenţiat iubirea Sa nemărginită faţă de oameni.

Preafericirea Sa a subliniat faptul că Hristos Domnul „nu este indiferent la suferinţa oamenilor, la boala neputinţa şi neîmplinirea lor”, iar în momentul în care este chemat vine în ajutor „uneori direct alteori prin rugăciunile Maicii Domnului sau ale altor sfinţi”.

În cuvântarea de la Paraclisul Sf. Grigorie Luminătorul, Părintele Patriarh Daniel a afirmat că sărbătoarea de astăzi este închinată mai întâi Mântuitorului Iisus Hristos Cel Înviat din morţi „ca fiind izvorul tămăduirii sau al vindecării, dar şi Maicii Domnului pentru că ea primeşte puterea tămăduitoare de la Hristos, Fiul ei.

Făcând trimitere la icoana Izvorului Tămăduirii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a explicat că reprezentarea iconografică „ne arată foarte clar că centrul tuturor tămăduirilor este Hristos Domnul, însă întrucât El este nedespărţit de Maica Domnului dăruieşte şi Maicii Sale această putere vindecătoare”.

În icoană vedem pe Maica Domnului în stare de rugăciune, iar pe Mântuitorul Iisus Hristos binecuvântând-o cu ambele mâini pe ea, care se roagă, încât apa tămăduitoare vine de la Hristos şi de la Maica Domnului.

„Deoarece Maica Domnului este icoană vie a Bisericii Lui Hristos, a afirmat Preafericirea Sa, „Hristos dăruieşte puterea Sa iertătoare, vindecătoare şi sfinţitoare Bisericii Sale în special prin Taina Pocăinţei prin care se iartă păcatele, prin taina Sfintei Euharistii, care se săvârşeşte spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci, şi prin taina Sfântului Maslu”.

Biserica Izvorul Tămăduirii de la Constantinopol

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a reiterat că acest praznic aminteşte de o minune petrecută în apropierea Constantinopolului când Maica Domnului i-a descoperit împăratului Leon cel Mare, pe când încă nu era în demnitatea împărătească, un izvor cu apă vindecătoare de unde un orb a primit tămăduire.

Leon, pe atunci soldat, plimbându-se printr-o pădure din apropierea oraşului a întâlnit un orb rătăcit și l-a luat de mână ca să-l călăuzească. Orbul fiind cuprins de sete, l-a rugat pe acesta să-i dea apă.

Un glas i-a spus: Pătrunde Leon, Împărate. Glasul Maicii Domnului a profeţit că acest om evlavios, dar simplu, va ajunge într-o zi împărat. Apoi, Leon a coborât mai adânc în pădure şi a găsit izvorul, i-a dat orbului apă din izvor şi i-a spălat ochii, iar el s-a tămăduit.

Recunoştinţa împăratului Leon cel Mare (457-474) faţă de minunea pe care Maica Domnului a săvârşit-o în viaţa lui a îmbrăcat forma unei frumoase biserici care avea să ocrotească peste veacuri Izvorul Tămăduirii.

Biserica aceasta din secolul V, din cauza cutremurelor dese, s-a fisurat şi a fost rezidită de Împăratul Justinian cel Mare în secolul 6, care a primit vindecare după ce a băut din Izvorul Tămăduirilor.

În secolul IX, Împăratul Vasile Macedoneanul şi fiul său adoptiv au rezidit biserica Maicii Domnului care a durat până în 1453 când otomanii au distrus lăcaşul de cult. Actuala Biserică de la Constantinopol a fost zidită pe locul unde era izvorul şi datează din secolul al XIX, în demisolul ei se află izvorul propriu zis şi un paraclis din secolul V.

Slujba Aghesmei Mici de Izvorul Tămăduirii

În vinerea din Săptămâna Luminată, la finalul Liturghiei, Biserica a rânduit să se oficieze sfinţirea cea mică a apei. Părintele Patriarh Daniel a vorbit în omilia sa despre folosinţa Agheasmei Mici şi a explicat că apa sfinţită „arată toată puterea ei când oamenii intră în legătură cu Dumnezeu prin rugăciune”.

„Agheasma Mică se foloseşte când oamenii sunt bolnavi sau se află în necazuri, dar ea trebuie folosită nu ca un element magic care vindecă de la sine, ci ea ne vindecă dacă este însoţită de rugăciuni către Mântuitorul Hristos Cel Înviat din morţi, către Maica Domnului şi către sfinţii lui Dumnezeu”.

În acest sens, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a îndemnat să mulţumim lui Dumnezeu pentru sănătatea trupească, iar atunci când suntem bolnavi să cerem tămăduire. El a spus că „sărbătoarea de astăzi ne îndeamnă să înţelegem suferinţa altora şi să le dăm o mână de ajutor pentru că nu ştim când şi cum putem ajunge noi în locul celor care suferă”.

 

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente