Patriarhul Daniel: Crucea Mântuitorului Hristos reprezintă iubirea lui Dumnezeu arătată oamenilor într-o lume plină de ură și violență

Hristos a fost răstignit pe cruce ca urmare a invidiei, urii și violenței mai-marilor cărturarilor și fariseilor care Îl invidiau și Îl urau pe Iisus tocmai pentru că mulțimile Îl iubeau pe El, credeau în El și Îl urmau. Crucea Mântuitorului reprezintă iubirea lui Dumnezeu arătată oamenilor într-o lume plină de ură și violență, a spus Părintele Patriarh Daniel în data de 10 septembrie 2017.

În paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Patriarhul României a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesul duhovnicesc al Sfintei Cruci și importanța acesteia în lucrarea de mântuire a omului.

Patriarhul Daniel și-a început predica prin evidențierea faptului că Sfânta Evanghelie a Duminicii dinaintea Înălțării Sfintei Cruci face o legătură între șarpele care a fost înălțat de Moise în pustie și înălțarea pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos.

În timp ce poporul evreu traversa pustia, mulți oameni mureau fiindcă erau mușcați de șerpi veninoși. Atunci Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să înalțe un șarpe de aramă și oricine privea la șarpele de aramă, înălțat în pustie, se vindeca. Această vindecare a oamenilor care erau mușcați de șerpi era o preînchipuire a Crucii Mântuitorului Iisus Hristos, a spus Patriarhul României.

Completând cele spuse, Patriarhul Daniel a citat din învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur care arată că atunci evreii au scăpat de moartea trecătoare, iar acum cei care cred în puterea Crucii sunt scăpați de moartea veșnică.

Continuând mai departe cuvântul său, Preafericirea Sa a amintit credincioșilor că în Antichitate, crucea era un instrument de tortură și de ocară pentru cei care săvârșeau răul. Răstignirea Mântuitorul Hristos, din iubire pentru oameni, a transformat crucea din instrument de ocară și de tortură în simbol al iubirii de viață dătătoare.

Făcând referire la puterea și importanța Sfintei Cruci în viața creștinilor, Patriarhul Daniel a precizat faptul că smerenia împreună cu răbdarea îndelungă a Mântuitorului Iisus Hristos, arătată pe Cruce, face din aceasta armă nebiruită și semn de înfricoșare pentru demoni, întrucât aceștia nu se pot smeri.

Expunând mai departe omilia, Părintele Patriarh a arătat faptul că Sfânta Cruce este lumină și binecuvântare pentru mântuire. Aceasta este semnul credinței în iubirea smerită și milostivă a lui Dumnezeu care este mai tare decât moartea. De aceea, spune Patriarhul Daniel, noi vedem în Cruce semnul mântuirii.

În finalul predicii, Patriarhul României a evidențiat faptul că iubirea jertfelnică a Mântuitorului Iisus Hristos, în viața creștină, este prezentă prin semnul Sfintei Cruci. Totodată, Preafericirea Sa a îndemnat credincioșii să se închine și să cinstească cu multă evlavie Sfânta Cruce.

Să ne închinăm cu semnul Sfintei Cruci când ne rugăm pentru ca iubirea lui Dumnezeu să ne ocrotească, să ne dăruiască sănătate, să ne ferească de primejdii, de accidente, de rătăciri, să ne scape de întâmplarea cea rea și să ne păzească de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, a conchis Patriarhul Daniel.

© ZL

Comentarii Facebook


Știri recente