Patriarhul Daniel adresându-se clericilor din Bucureşti şi Ilfov: Icoanele sunt chemare permanentă la rugăciune

Patriarch Daniel addresses clergy from Bucharest and Ilfov: Icons are a permanent calling to prayer

Icoanele sunt chemare permanentă la rugăciune şi o formă liturgică de mărturisire a Adevărului că Fiul lui Dumnezeu Cel nevăzut S-a făcut văzut, Cel veşnic S-a făcut om muritor ca trecând prin moarte şi Înviere să ne dăruiască nou viaţă veşnică, le-a spus astăzi Patriarhul României clericilor prezenţi în Palatul Patriarhiei.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a prezidat conferinţa de primăvară a preoţilor din Bucureşti şi Ilfov şi le-a adresat, în deschiderea lucrărilor, un cuvânt pastoral. Patriarhul nostru a vorbit despre însemnătatea icoanelor în viaţa credincioşilor şi în cultul liturgic al Bisericii.

În omilia sa, Părintele Patriarh a abordat şi rolul catehetic al reprezentărilor iconografice.

Nu ne putem imagina o biserică ortodoxă fără icoane, a subliniat Preafericirea Sa. Patriarhul Daniel a explicat că nu putem sluji Sfânta Liturghie sau orice altă slujbă fără să avem în faţa noastră cel puţin icoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi icoana Maicii Domnului.

Frumuseţea şi atmosfera de taină sau mistică a unei biserici ortodoxe se datorează mai ales sfintelor icoane şi frescelor care o împodobesc.

Aceasta se explică prin faptul că sfânta icoană nu este un simplu tablou de inspiraţie religioasă, ci o artă sacră şi o prezenţă harică a Mântuitorului Iisus Hristos, a Maicii Domnului şi a sfinţilor, a evidenţiat Preafericirea Sa.

Această prezenţă harică o simt credincioşii când se roagă înaintea sfintelor icoane. Acestea reprezintă ferestre deschise spre Împărăţia iubirii veşnice a lui Dumnezeu şi a slavei Preasfintei Treimi.

Harul Dumnezeiesc se pogoară permanent asupra celor care vin cu credinţă, cu frică de Dumnezeu şi cu multă evlavie în faţa sfintelor icoane rugându-se cu smerenie şi fiind conştienţi că nu se închină împodobirii picturale, nici frumuseţii, nici materiei din care este alcătuită icoana, ci persoanei care este înfăţişată în icoană, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Lucrările conferinţei din 29 mai 2017 au avut loc în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.

Conferinţa a fost precedată de Sfânta Liturghie oficiată de PS Timotei Prahoveanul în catedrala mitropolitană Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti.

Foto credit: Ziarul Lumina.

 

Comentarii Facebook


Știri recente