Patriarhul Daniel a contribuit enorm la menținerea unității între Bisericile Ortodoxe: Patriarhul Ierusalimului

Patriarhul Teofil al Ierusalimului l-a felicitat pe Părintele Patriarh Daniel la cea de a 70-a aniversare a nașterii sale, afirmând că a ctitorit Catedrala Națională, simbol al unității poporului român. Totodată, Patriarhul României a contribuit enorm „și la menținerea unității între Bisericile Ortodoxe”, scrie Preafericitul Părinte Teofil.

Text integral:


Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Locțiitorul Tronului Cezareei Capadociei, Mitropolitul Ungrovlahiei și Arhiepiscopul Bucureștilor, iubit frate în Hristos și împreună slujitor al Smereniei noastre, sfântă salutare în Hristos Iisus.

Am primit cu bucurie vestea sărbătoririi a 70 de ani de la nașterea mult iubitei și preadoritei Voastre Preafericiri, pentru care Vă felicităm cu căldură, în spiritul existenței între Noi a cooperării și comuniunii frățești în Hristos și aceasta, în urma alegerii și întronizării Noastre, cu ajutorul lui Dumnezeu, în demnitatea de Patriarh al Bisericii Sionului, iar Preafericirea Voastră cea înțeleaptă, în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Felicitând pe Preafericirea Voastră pentru această importantă și de bun augur sărbătoare, dăm mărturie că Preafericirea Voastră, încă de la începutul Arhieriei Preafericirii Voastre, în Mitropolia istorică a Iașiului, dar și mai mult, încă de la începuturile binecuvântate ale Preafericirii Voastre ca Patriarh, ați lucrat cu zel, cu muncă și trudă, pentru mărturisirea credinței noastre ortodoxe primită de noi de la Sfinții Părinți, la întâlnirile inter-ortodoxe și la dialogurile inter-creștine, la menținerea unității între Bisericile Ortodoxe, dar și la recunoașterea granițelor jurisdicției Patriarhiei Noastre a Ierusalimului, precum și la cultivarea scrierilor teologice în Școlile Teologice și în seminarele Bisericii Ortodoxe Române, ridicarea nivelului educațional al clerului și organizarea vieții monahale.

O astfel de mărturie în Hristos a Bisericii Ortodoxe Române, pe care Noi personal o confirmăm, este aceea că, în anul mântuirii 2018, în urma invitației Preafericirii Voastre, am slujit împreună la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, în preafrumoasa și măreața Sfântă Catedrală Națională ridicată prin grija și strădania Preafericirii Voastre, care înfrumusețează orașul București și care reprezintă un simbol de unitate al poporului român.

Dăm mărturie tuturor că Preafericirea Voastră, prin participarea activă, dar și prin comentariile justificative aduse textelor, ați contribuit enorm la pregătirea și întrunirea Sfântului și Marelui Sinod din Creta, precum și la menținerea unității între Bisericile Ortodoxe, prin prezența Patriarhiei Române la întâlnirea de la Amman din luna februarie a anului 2020.

Felicitând, încă o dată, pe Preafericirea Voastră, Vă dorim întărire din ceruri, pentru ca în sănătate deplină și în neîntreruptă statornicie să continuați pentru mulți ani păstorirea Voastră ca Patriarh, spre zidirea, întărirea și mântuirea poporului român încredințat Preafericirii Voastre de Dumnezeu, spre slava Preasfintei Treimi.

Spunând acestea, dăm Preafericirii Voastre salutare în Domnul, de la Sfântul Mormânt dătător de viață al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și rămânem,

În Cetatea Sfântă a Ierusalimului,
Al Preafericirii Voastre iubit frate întru Hristos Domnul,

† Teofil al III-lea,
Patriarhul Ierusalimului și al Întregii Palestine

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente