Patriarhul către Grupul Psaltic Filomelos: Dăruind intrăm în rai, în comuniunea cu Dumnezeu cel milostiv

Părintele Patriarh Daniel a fost colindat miercuri seară de Grupul Psaltic Filomelos de la biserica din Borzești, ctitorie a Sfântului Domnitor Ștefan cel Mare. Preafericirea Sa le-a vorbit colindătorilor despre semnificația zicalei „dar din dar se face raiul”.

„Ați pus accentul pe dărnicie, care este arătată în mod tainic de Dumnezeu cel bogat în milă, sau în milostivire, sau în har, după cum ne spune Sf. Ap. Pavel, Hristos Domnul este darul Tatălui pentru mântuirea lumii”, a spus Patriarhul Daniel.

„Din această iubire darnică a lui Dumnezeu a venit toată lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Faptul că magii au adus daruri, aur, smirnă și tămâie ne arată de asemenea că noi trebuie să întâmpinăm pe Fiul lui Dumnezeu cu daruri, pe Pruncul Iisus.”

„Celor care au fost milostivi li se dăruiește raiul, pentru că raiul înseamnă comuniunea oamenilor cu Dumnezeu cel milostiv”, a explicat Preafericirea Sa. „Și cine n-a fost milostiv în timpul vieții pământești nu se poate bucura de bucuria raiului, pentru că nu poate intra în comuniune cu Dumnezeu cel milostiv.”

Foto: Basilica.ro / Mircea Florescu

„De aceea, în postul acesta al Crăciunului accentul cade nu atât pe asprimea postului, cât pe oferirea de daruri – spirituale, care înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, Sfintele Taine, marele dar al împărtășirii cu Sf. Euharistie, și daruri materiale, oferite după posibilități celor nevoiași, celor aflați în dificultate”, a continuat Patriarhul României.

„Deci colindele noastre au și, pe lângă inspirația de natură biblică, și un rol de învățare a modului de a viețui ca și creștin în societate.”

„Sf. Ioan Gură de Aur spune că, dacă nu ai pâine, să oferi apă. Dacă nu ai pâine și nici apă, să oferi un bănuț. Dacă nu ai un bănuț, să plângi cu cel îndurerat și vei primi plată, adică arăți compasiune, împreună-suferință și ieși din starea de indiferență și de nepăsare”, a mai precizat Preafericirea Sa.

„Deci aceste colinde îndeamnă pe creștin să fie bun, să fie darnic, învățând de la sfinții din Sf. Scriptură și din viața Bisericii că dar din dar se face rai. Adică, dăruind noi semenilor noștri din darurile primite de la Dumnezeu, facem rai, adică aceasta înseamnă că noi creăm comuniune de iubire smerită și milostivă”, a adăugat Patriarhul Daniel.

Foto: Basilica.ro / Mircea Florescu

Patriarhul României a felicitat grupul pentru felul în care păstrează tradițiile românești.

Grupul Psaltic Filomelos din Borzești este coordonat de Părintele Petrică şi Preoteasa Paula Cautiș. A fost înființat în 2007 și este format din persoane cu formare intelectuală și profesională diversă, în principal studenți de la mai multe facultăți.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente