Patriarhia Română organizează un concurs destinat redescoperirii valorilor păstrate şi promovate de satul românesc

Sectorul Teologic-educațional al Patriarhiei Române, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, organizează în perioada 15 decembrie 2018 – 21 mai 2019 Concursul Naţional Catehetic „Hristos: sufletul satului meu”.

Cui se adresează

Competiţia se adresează copiilor participanți la grupele catehetice din parohiile înscrise în Programul Național „Hristos împărtășit copiilor”, preoților coordonatori de grup catehetic, profesorilor de religie și altor educatori creștini, informează Sectorul Teologic-educațional al Patriarhiei.

Concursul va evidenția frumuseţea satului românesc, în trecut şi în prezent, tradiţia și portul popular, unitatea de credință și de neam în țara noastră păstrată prin preoţi, învăţători, primari gospodari și oameni vrednici ai satului românesc şi îşi propune să contribuie la redescoperirea valorilor păstrate şi promovate de satul românesc, de-a lungul timpului.

Obiective specifice

  • afirmarea rolului Bisericii în viaţa satului românesc;
  • elogierea unor harnici clerici slujitori, învăţători devotaţi şi primari luminaţi ai satului creştin românesc de ieri şi de azi;
  • descrierea rolului preotului şi a familiei sale în viaţa satului;
  • identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice, literare şi de dezvoltare a
  • interesului pentru creaţia populară;
  • asigurarea unei bune colaborări Biserică-Şcoală-Familie.

Secţiunile concursului

Concursul Naţional Catehetic „Hristos: sufletul satului meu” cuprinde trei secţiuni: literară, artistică și multimedia.

Fiecare echipă de la nivelul parohiei va alcătui un proiect care va conține, la alegere, lucrări cu conținut teoretic (din secțiunea literară) şi lucrări cu caracter practic (din secțiunile artistică sau multimedia).

Lucrările vor fi prezentate în cadrul unui eveniment organizat de către echipă (expoziție, scurt recital, spectacol etc.).

Tematica acestor lucrări trebuie să fie subordonată Anului omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) și să se încadreze în obiectivele specifice enunțate mai sus.

Mai multe informaţii cu privire la organizare şi participare pot fi consultate aici.

Foto Credit: ortodox.md

Comentarii Facebook


Știri recente