Patima lăcomiei cauzează decăderea și însingurarea omului

Creştinii ortodocşi se află astăzi, 22 noiembrie 2015, în Duminica a 26-a după Rusalii. Biserica Ortodoxă a rânduit să se citească la Sfânta Liturghie Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 12, versetele de la 16 la 21, care ne prezintă Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina.

Zis-a Domnul Pilda aceasta: unui om bogat i-a rodit din belșug ţarina şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, căci nu am unde să adun roadele mele? Dar şi-a zis: Aceasta voi face: voi strica hambarele mele şi mai mari le voi zidi; şi voi strânge acolo toate roadele mele şi bunătăţile mele. Apoi voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bogății strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Însă, Dumnezeu i-a zis: Nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău; iar cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce își adună comoară pentru sine însuşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu” (Luca 12, 16 – 21).

În cuvântul de învăţătură rostit în Paraclisul Reşedinței Patriarhale cu hramul Sfântul Grigorie Luminătorul, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a arătat că Pericopa Evanghelică citită astăzi în toate locașurile de cult a fost rânduită spre a fi citită în această perioadă a Postului Nașterii Domnului deoarece este plină de învățături în ceea ce privește urcușul nostru duhovnicesc spre mare sărbătoare a Crăciunului.

Patima lăcomiei cauzează decăderea și însingurarea omului

Evanghelia de astăzi ne arată că patima lăcomiei cauzează decăderea și însingurarea omului, a spus Patriarhul României, arătând în continuare că Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina nu se referă la un om anume, ci bogatul lacom poate fi orice om ajuns într-o stare de robie a sufletului său printr-un atașament exclusiv de bunurile materiale, limitate și trecătoare din lumea aceasta. Bogăția nu este rea în sine, pentru că ea vine de la Dumnezeu, dar modul folosirii ei poate fi rău sau bun. Recolta neașteptată a bogatului din Evanghelie, în loc să îl umanizeze, îl dezumanizează și în loc să îl apropie de Dumnezeu și de semeni, îl îndepărtează și îl însingurează. Atitudinea spirituală a bogatului față de un dar material neașteptat care vine din Bunătatea lui Dumnezeu devine o atitudine pătimașă care îi schimbă însuși modul de a raționa, îl înnebunește din cauza lăcomiei sufletului său pentru bunurile materiale.

Biserica ne îndeamnă permanent să unim postul cu rugăciunea și cu milostenia

Înțelegând gravitatea cuvintelor Evangheliei de astăzi pentru bogații nemilostivi și în același timp speranța pe care o dau cuvintele Mântuitorul Iisus Hristos celor care se îmbogățesc spiritual în Dumnezeu, Biserica ne îndeamnă permanent să unim postul cu rugăciunea și cu milostenia. Milostenia poate fi de două feluri: materială, atunci când se referă la hrană, îmbrăcăminte, adăpost, sau spirituală atunci când oferim cuiva în dar un cuvânt bun, un semn de neuitare, o încurajare în vreme de necaz, o mângâiere în vreme de întristare, un sfat înțelept în vreme de dezorientare, toate însoțite de rugăciune pentru sănătatea și mântuirea celui pe care îl ajutăm”, a mai spus Preafericirea Sa.

Prin săraci însuși Hristos Domnul vine în mod tainic spre noi

Preafericitul Părinte Daniel evidențiat faptul că prin milostenie ne asemănăm cu Dumnezeu cel Milostiv și putem primi bucuria raiului în sufletele noastre: „Evanghelia de astăzi este o lumină privind folosirea bogăției ca dar al lui Dumnezeu care trebuie împărțit de cel bogat cu oamenii săraci. Acest adevăr este rezumat de poporul român în următoarele cuvinte inspirate din Evanghelie: «Dar din dar se face rai». Adică, din darurile primite de la Dumnezeu trebuie să facem și noi daruri celor săraci ca să intrăm în împărăția iubirii milostive a lui Dumnezeu. De fapt, numai când devenim milostivi primim bucuria raiului în sufletul nostru întrucât ne asemănăm cu Dumnezeu cel Milostiv. Biserica îndeamnă pe bogați să facă milostenie, iar pe săraci să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Lumina aceasta a luminat Biserica lui Hristos care de-a lungul veacurilor i-a îndemnat pe împărații, regii, domnitorii și bogații creștini să facă milostenie. De pildă, la Bizanț, în săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului Iisus Hristos, împăratul vizita căminele de bătrâni, bolnavi și săraci, iar, apoi oferea bani mulți Bisericii pentru ca aceasta să organizeze opera filantropică pentru cei nevoiași. Tot așa și Biserica Ortodoxă Română i-a îndemnat pe domnitori, voievozi, boieri și pe toți oamenii înstăriți să îi ajute pe săraci, să facă milostenie, întrucât prin săraci însuși Hristos Domnul vine în mod tainic spre noi. În Țările Române primele bolnițe sau spitale, cămine de bătrâni, orfelinate și case pentru pelerini, au fost organizate de Biserică, adesea și cu sprijinul creștinilor bogați și milostivi”.

Să ne îmbogățim mai mult sufletește prin credință, bunătate sufletească și fapte bune

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că deși, pentru monahi votul sărăciei de bună voie este o regulă, Biserica nu propovăduiește, totuși, sărăcia ca fiind un ideal și pentru credincioșii mireni, ci îi îndeamnă pe toți credincioșii, dar mai ales pe cei bogați, să practice milostenia sau ajutorarea săracilor: „Pe de altă parte, Biserica nu consideră sărăcia materială a omului ca fiind o stare de disperare, ci îndeamnă pe săraci să transforme sărăcia lor materială într-o îmbogățire spirituală, prin rugăciune și smerenie, prin cuvânt bun și faptă bună, prin hărnicie și speranță. În concluzie, Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să ne îmbogățim mai mult sufletește sau duhovnicește prin credință, bunătate sufletească și fapte bune, unind postul cu rugăciunea și cu milostenia”.

Comentarii Facebook


Știri recente