Pastorala de Paști a Patriarhului României: Din Euharistie au primit putere românii ortodocși prigoniți

Patriarhul României explică în Pastorala de Paști 2019 că Euharistia le-a oferit dintotdeauna românilor ortodocși prigoniți puterea de a iubi jertfelnic și de a rămâne uniți cu Hristos Cel răstignit şi înviat în istorie și în eternitate.

„În satele românești care au păstrat credinţa ortodoxă, începând de la creștinarea strămoșilor noștri, prin predica Sfântului Apostol Andrei, până azi nu s-a întrerupt niciodată săvârșirea Sfintei Euharistii”, subliniază Preafericirea Sa.

„Oricât ar fi fost românii ortodocși prigoniți și asupriți de străini, de religii sau confesiuni diferite, sau de promotori de ideologii totalitare, Sfânta Jertfă Euharistică a continuat să fie săvârșită, deoarece, prin ea, creştinii ortodocşi primesc puterea iubirii jertfelnice, de a fi în orice vreme mărturisitori ai Domnului Hristos și bucuria de a rămâne uniți cu El în istorie și în eternitate”, precizează în Pastorală Patriarhul Daniel.

Părintele Patriarh menționează totodată că atât filantropia Bisericii cât și jertfa de sine a artiștilor religioși își au izvorul tot în Euharistie, în iubirea lui Hristos cel răstignit și înviat.

„Din iubirea pentru Hristos Cel răstignit şi înviat s-au născut filantropia sau ajutorarea aproapelui, arta religioasă ori sacră, și anume muzica, poezia și literatura religioasă, miniatura, caligrafia, tiparul bisericesc, arhitectura și sculptura bisericească, iconografia, broderia și altele”.

„Toate aceste creații artistice inspirate din credinţă au luminat cultura poporului român de la orașe şi sate”, explică Patriarhul României.

În mesajul pastoral prilejuit de Învierea Domnului, Părintele Patriarh amintește că Anul 2019 este, în mod deosebit, anul omagierii satului românesc, păstrător fidel al tradiției creştine şi al culturii naționale.

Preafericirea Sa indică faptul că „satul, ca așezare umană specifică mediului rural, a fost adeseori binecuvântat de Domnul Iisus Hristos când propovăduia Evanghelia în cetăți şi în sate (cf. Matei 9, 35), dar în mod deosebit El a binecuvântat satul Betania, când a înviat pe prietenul Său Lazăr (cf. Ioan 11, 1-44) şi satul Emaus, când a arătat ucenicilor Săi, Luca şi Cleopa, adevărul Învierii Sale, în timpul Cinei de la Emaus (cf. Luca 24, 13-31).

Părintele Patriarh evidențiază satul ca „păstrător fidel al tradiției creştine” și spune că „Domnul Iisus Hristos binecuvintează cu prezenţa şi lucrarea Sa sfinţitoare nu doar pe locuitorii orașelor, ci şi ai satelor, şi îi orientează spre Ierusalimul ceresc, adică spre Împărăția iubirii veșnice a lui Dumnezeu”.

Vezi textul integral al Pastoralei intitulate „Hristos cel Înviat se dăruiește în Sfânta Euharistie”.

Foto credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente