Pastorală Crăciun 2018 | Episcopul Macarie: Iisus Hristos S-a născut să ne aducă, prin libera noastră voie, în Împărăția Cerurilor

Episcopul Macarie al Europei de Nord explică în scrisoarea pastorală transmisă cu prilejul Naşterii Domnului că „Iisus Hristos S-a născut să ne aducă, prin libera noastră voie, în Împărăția Cerurilor”.

„Domnul Hristos nu a venit printre noi ca un oarecare revoluționar sau reformator care înlocuiește o clasă de privilegiați cu o alta. El nu a venit pentru a înlocui niște bogați cu alți bogați, niște conducători cu alți conducători, niște elite cu alte elite”.

„El a venit să ne scoată tocmai din cercul nostru strâmt și vicios al nedreptății făcute în numele unei iluzorii dreptăți omenești. El a venit să ne cheme să fim cetățeni ai Împărăției Sale”, spune Preasfinţia Sa.

Ierarhul aminteşte de momentul când cei trei magi și păstorii se închină Pruncului Iisus şi subliniază că ei „au fost scăldați, lăuntric, de razele Soarelui dreptății. Inimile lor, atunci, au fost aduse la unison, bătând în același ritm al dragostei dumnezeiești”.

În continuare, Episcopul Europei de Nord explică ce înseamnă a fi în Biserică:

  • A aduce, împreună, închinare Dumnezeului adevărat.
  • A ne împărtăși, împreună, de razele harului dumnezeiesc.
  • A fi o inimă și un cuget, deși suntem diferiți.
  • Este și trebuie să fie o experiență care depășește în intensitate și în profunzime orice altă experiență socială umană.
  • Cea mai adâncă experiență a frățietății, a împreună-pătimirii, împreună-nădăjduirii și împreună-iubirii Aceluiași Dumnezeu.

Părintele Episcop are un mesaj, în Pastorala de Crăciun 2018, pentru românii din diaspora:

„Suntem aici, departe de copilăria și tinerețile noastre, dar putem și trebuie să fim aproape de Pruncul Cel Sfânt născut în ieslea Betleemului. Putem și trebuie să fim asemenea magilor străini, călăuziți de Steaua cea minunată spre Hristos”.

„Să transformăm înstrăinarea noastră de țară în înstrăinare de lume, iar șederea noastră sub Steaua Polară în năzuință către Cer și călăuzire către Mântuitorul, Cel care astăzi unește Cerul cu Pământul prin Întruparea Sa”.

„Risipirea să o transformăm în prilej de frățietate și de strângere a rândurilor, astfel încât să auzim de la Domnul cuvintele: «Nu te teme turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să  dea vouă Împărăţia» (Luca 12, 32)”

Pastorala poate fi citită în întregime pe site-ul oficial al Eparhiei Europei de Nord.

Foto Credit: Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente