„Păstor bun în vremuri grele – Patriarhul Pavle al Serbiei (1990-2009)”, Mesajul de compasiune adresat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel Patriarhiei Sârbe în ziua înmormântării Patriarhului Pavle al Serbiei

Astăzi, 19 noiembrie 2009, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, însoțit de o delegație a Bisericii Ortodoxe Române, a participat la funeraliile vrednicului de pomenire Patriarhul Pavle al Serbiei care au avut loc la Belgrad. În numele Sfântului Sinod, clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul României a adresat Patriarhiei Sârbe următorul Mesaj de compasiune:

PĂSTOR BUN ÎN VREMURI GRELE – PATRIARHUL PAVLE AL SERBIEI (1990-2009)

„Fii credincios până la moarte și-ți voi da cununa vieții”

(Apocalipsa 2, 10)

Vestea plecării din această lume, în cel de-al 95-lea an al vieții sale, a iubitului nostru frate în Hristos Preafericitul Părinte Pavle, Patriarhul Serbiei, a adus întristare în inimile tuturor celor ce l-au cunoscut și i-au apreciat statornicia în credința ortodoxă, dragostea și înțelepciunea cu care a slujit și condus Biserica Ortodoxă Sârbă împreună cu Sfântul Sinod al acestei Biserici.

Mai întâi, Preafericitul Părinte Patriarh Pavle rămâne în memoria și prețuirea noastră ca un om al rugăciunii și un păstor răbdător și înțelept, în cele peste șase decenii de viață monahală și peste o jumătate de secol de arhierie (57 de ani). În întreaga sa viață, s-a călăuzit după cuvintele Sfântului Apostol Pavel adresate Colosenilor: „Acum mă bucur în suferințele mele pentru voi și împlinesc, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru trupul Lui, adică Biserica” (Coloseni 1, 24). De aceea, Patriarhul Pavle a rămas un păstor bun și fidel misiunii sale de a se îngriji cu jertfelnicie de mântuirea credincioșilor încredințați lui de Arhiereul Cel veșnic, fiind răbdător și înțelept, în vremuri grele pentru poporul sârb.

În același timp, Preafericitul Părinte Patriarh Pavle a cultivat smerenia și simplitatea, încununând cu ele toate celelalte virtuți ale sale și a reușit să se aplece cu părintească dragoste către toate categoriile de credincioși, contribuind astfel la apropierea Bisericii de popor și a poporului de Biserică.

Vrednicul de pomenire Patriarh Pavle a fost și un luptător statornic în păstrarea și promovarea credinței creștine, fiind sensibil la transformările culturale și sociale din lumea contemporană, afectată de criză, nu doar în domeniul social și economic, ci, mai cu seamă, în cel spiritual. De aceea, el a considerat că Biserica trebuie să fie prezentă și activă în societate, să călăuzească și să ajute poporul, fapt arătat mai cu seamă în timpul războiului prin care a trecut poporul sârb în ultimul deceniu al secolului al XX-lea.

În acele vremuri dificile, Patriarhul Pavle a fost un catalizator al unității și solidarității ortodoxe, dar și un promotor al cooperării intercreștine și al dialogului interetnic. De asemenea, în contextul secularizării lumii de astăzi, el a promovat constant și ferm valorile tradiționale ale credinței și moralei creștine, împreună cu ceilalți Patriarhi Ortodocși.

Pentru Biserica Ortodoxă Română Preafericitul Părinte Patriarh Pavle al Serbiei rămâne în memoria poporului român ortodox ca un Arhipăstor înțelept și evlavios, iar prezența sa în România, în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Sârbe, cu ocazia vizitei sale din toamna anului 1995, împreună cu alți Patriarhi Ortodocși, a întărit comuniunea dintre Bisericile noastre surori și vecine.

De asemenea, Patriarhul Pavle a participat, împreună cu alți Întâistătători de Biserici Ortodoxe surori, la manifestările din România dedicate Simpozionului Internațional Un fluviu al vieții: De-a lungul Dunării, până la Marea Neagră, în luna octombrie 1999. Aceste vizite au fost și un răspuns la vizita Patriarhului Teoctist al României în Serbia din luna iunie 1995, în semn de frățietate și solidaritate cu Biserica Ortodoxă Sârbă și cu poporul sârb, vecin, într-o vreme de mare încercare.

În aceste momente de doliu pentru Biserica Ortodoxă Sârbă soră ne amintim de cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care ne întărește speranța când zice: „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25). De aceea, rugăm pe Hristos Domnul să așeze sufletul vrednicului și evlaviosului Patriarh Pavle împreună cu drepții și cu sfinții Săi slujitori, acolo unde nu este durere, nici întristare nici suspin, ci viață fără de sfârșit!

Veșnica lui pomenire!

Împreună cu ierarhii, preoții și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, exprimăm condoleanțe Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, clerului și întregului popor sârb binecredincios, încredințându-i pe toți de prețuirea și dragostea noastră frățească în Iisus Hristos Cel răstignit și înviat din morți, Arhiereul veșnic și Capul Bisericii.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente