Parohia bucureșteană Apărătorii Patriei I își cinstește ocrotitorul

În ziua sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, parohia Apărătorii Patriei I îmbracă haine de sărbătoare, cinstindu-și ocrotitorul.

În ziua de 4 septembrie 1932, în prezența patriarhului Miron Cristea, s-a pus piatra de temelie a bisericii din cartierul Apărătorii Patriei, cu hramul Sfântul Nicolae, parohie cunoscută mai târziu sub numele de Apărătorii Patriei 1. Lucrările de construcție au început efectiv la data de 1 august 1934, prin demersurile comunității constituită după anul 1920 în această parte sudică a Bucureștiului de către ostașii veterani ai primului război mondial și urmașii lor, împroprietăriți aici și care au dat numele viitorului cartier, care au dorit să aibă propriul locaș de rugăciune. Printr-un Proces verbal din anul 1948, Primăria Municipiului București, Direcțiunea Generală Tehnica – Direcția Cadastrului și Sistematizării, aloca o parcelă de teren pentru ridicarea unei biserici, care a fost terminată și sfințită abia în anul 1959, din cauza celui de-al doilea război mondial.

Stilul bisericii este neobizantin, iar pictura ei este executată în tehnica fresco, începută în anul 1949 de pictorul Ionel Ioanid și Iosefina Neghina, care au executat pictura din altar, turla și zona de miazăzi. Icoanele de la catapeteasma au fost executate de pictorul Iosif Vas, care a continuat lucrările după decesul lui Ionel Ioanid, în trepte, până în anul 1957 și au fost terminate în anul 1959. Toate aceste lucrări s-au executat în timpul păstoririi vrednicilor de pomenire preoți parohi Ioan Ene, Boscu Beiu și, mai ales, Iulian Stoicescu. Acesta din urmă s-a preocupat și de extinderea bisericii la forma actuală, cumpărând mai multe parcele din jurul bisericii de la câțiva credincioși.

Pictura a fost refăcută între anii 1982-1983 de către doamna pictor Elvira Nica Dascalescu din București, sub conducere și grija preoților Gheorghe Cristea, Marin Ilie și Constantin Raportaru, împreună cu membrii Consiliului Parohial și a credincioșilor acestei parohii.

În anul 1996 a fost refăcut pridvorul bisericii, prin spălarea picturii de către pictorul Nicolae Antonescu, iar în anul 1999 a fost spălată întreaga pictura a bisericii de către pictorul Eugen din Curtea de Argeș, prin grija preoților Grigore Fabian Mititean, Gheorghe Ciorata și Ionică Toma.

În luna noiembrie 2009, în urma pensionarii Pc. Pr. Fabian Mititean, Pc. Pr. Iulian Scoipan a fost numit în postul de preot paroh.

La data de 24 martie 2010, la slujba Vecerniei sărbătorii Bunei Vestiri, biserica parohială a dobândit un nou ocrotitor și rugător în ceruri – Sf. Ierarh Martir Teodosie de la Mănăstirea Brazi.

Comentarii Facebook


Știri recente