Părintele Profesor Cosmin Santi a devenit doctor în Științe Juridice cu o lucrare despre dreptul canonic și cel civil

Părintele Profesor Cosmin Santi a susținut vineri teza de doctorat interdisciplinară „Procedura de judecată în dreptul canonic și dreptul civil. Aspecte comparative”. Teza a fost prezentată la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și i-a avut între membrii comisiei pe prof. univ. dr. Mircea Duțu, directorul institutului, și pe Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Nifon al Târgoviștei.

Teza identifică și explică instituțiile și normele juridice specifice fiecăruia dintre cele două sisteme de drept – canonic și civil – în materie de procedură judiciară, precum și raportarea acestora la viața socială și comunitară pe care o reglementează.

Axa prioritară a cercetării este trasată de înțelegerea și aprofundarea relației dintre sistemul procedural juridic al organelor de stat și cel bisericesc, prin cercetarea amănunțită a principiilor fundamentale generale ale dreptului bisericesc și ale celui civil, precum și a principiilor procedurale specifice.

Este stabilit și explicat locul dreptului canonic în cadrul sistemului general de drept, precum și delimitarea conceptuală a raportului intrinsec dintre dreptul divin sau sacru, dreptul natural și dreptul uman.

Totodată sunt descrise conceptele de acțiune civilă și acțiune bisericească și sunt abordate o serie de probleme de ordin juridic procedural, specifice dreptului canonic și dreptului civil, potrivit „Noului Cod de procedură civilă” și „Regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române”, cu propuneri de modificări de lege.

„În cazul convergenței și conlucrării dintre dreptul civil și dreptul canonic, acestea trebuie să se influențeze reciproc, prin creșterea moralității și echității liber consimțite din partea legalului și, respectiv, transparenței și accesibilității sociale din partea religiosului”, a explicat Părintele Profesor Cosmin Santi.

„O mai bună colaborare și aprofundare a relațiilor dintre Biserică și Stat are menirea de a ajuta la o relaționare eficientă și echitabilă, prin stabilirea unor punți de legătură și de dialog, printr-o voință comună și într-un mod instituționalizat și predictibil, ca parteneri viabili pe tărâm juridic, social, educațional și cultural, într-o lume care are nevoie din ce în ce mai mult de repere adevărate și sigure.”

Autorul a precizat că astfel vor putea fi evitate măsurile și reglementările neproporționale și discriminatorii privind respectarea angajamentelor libertății religioase, asigurându-se totodată o mai bună conlucrare între autoritatea eclezială și puterea de stat.

Dr. Mircea Duțu, coordonatorul ştiinţific al lucrării, a spus despre lucrare că este „de mare actualitate și de cert interes național și internațional în problemele specifice procedurii judiciare”, în urma schimbării paradigmei juridice în materie procedurală prin modificările legislative din ultima perioadă.

Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei a apreciat teza ca reprezentând „o contribuţie științifică deosebită şi inedită pentru domeniul Teologiei și dreptului canonic, dar și o nouă perspectivă adusă în domeniul Științelor Juridice, fiind primul tratat de procedură bisericească și un manual de studiu necesar pentru cei ce activează în Consistoriile bisericești”.

Părintele Cosmin Santi este Doctor în Teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București şi titular al catedrei de Drept canonic a Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște.

Sursa foto: Pr. Cosmin Santi

Comentarii Facebook


Știri recente