Părintele Patriarh Daniel: Samarineanul milostiv reprezintă chipul iubirii lui Hristos în oameni

În predica rostită în Duminica a 25-a după Rusalii, Patriarhul Daniel a arătat căpilda samarineanului milostiv este o tâlcuire a tainei mântuirii neamului omenesc și un îndreptar pentru viața Bisericii și a fiecărui creștin în parte.

Totodată, Preafericirea Sa a subliniat că binefăcătorul din Evanghelia de astăzi este reprezentarea chipului iubirii lui Hristos în oameni. Completând cele spune, Patriarhul României a precizat că samarineanul simbolizează iubirea smerită și milostivă a Mântuitorului.

Omilia expusă de Părintele Patriarh, în data de 12 noiembrie 2017, la paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul, a avut ca tematică importanța ajutorării omului care se află în nevoi și necazuri. Acesta a remarcat că textul evanghelic de astăzi nu este doar o istorioară frumoasă, ci este pentru noi toți un program, un îndemn la fapte bune.

Preafericirea Sa și-a început cuvântul prin a explica semnificația duhovnicească a pildei ce a fost ascultată de credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie oficiată în eparhiile Patriarhiei Române. El a precizat că faptă bună a Samarineanului milostiv, care simbolic este Însuși Mântuitorul Hristos, înseamnă ridicarea naturii umane căzute în păcat și rănită de patimi.

Patriarhul României a mai menționat, cu privire la persoana samarineanului, că uneori aproapele nu este un vecin sau un prieten, ci un străin de la care nu te aștepți să primești vreun ajutor.Patriarhul Daniel a mai spus că exemplul oferit de acesta indică faptul că mai întâi trebuie să ne punem nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu și apoi în a celor cunoscuți.

În continuarea celor spune, Părintele Patriarh a menționat că locul unde cel rănit a fost dus spre îngrijire reprezintă Biserica. În contextul acestei idei, Patriarhul României a amintit de spusele Sfântului Ioan Gură de Aur care precizează că Biserica nu este tribunal în care oamenii sunt judecați, ci spital în care ei se vindecă de păcate.

Patriarhul României a explicat că textul evanghelic citit astăzi nu se mărginește la descrierea unui gest frumos, ci este și un îndemnat clar și ferm la acțiune, la fapta cea bună: Mergi și fă și tu asemenea.

Patriarhul a specificat că acest îndemn al Mântuitorului a fost urmat de Biserică încă de la începuturile sale. Cuvintele Părintelui Patriarh sunt argumentate de activitatea socială a Bisericii Ortodoxe Române, având în vedere faptul că în prezent funcţionează peste 700 instituţii sociale ce oferă sprijin şi alinare celor aflaţi în situaţii delicate.

În finalul celor prezentate, Patriarhul României a îndemnat creștinii ortodocși români să practice milostenia și fapta buna. Patriarhul a evidențiat că prin săvârșirea acestora fiecare dintre noi devenim mâinile iubirii milostive a lui Hristos în lume și societate.

Foto credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente