Părintele Patriarh a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sfințirii bisericii din Lada

Părintele Patriarh Daniel a transmis luni un mesaj cu prilejul sfințirii noii biserici din parohia Lada, protoieria Videle, județul Teleorman. Biserica a fost sfințită duminică și are hramurile „Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina” și „Sfântul Cuvios Efrem cel Nou”.

„Pe lângă activitatea edilitară, de construcție, părintele paroh Florin Danu a reușit, în cei 10 ani de când este paroh al acestei comunități, să zidească și biserica din sufletele credincioșilor”, a transmis Patriarhul României. El l-a felicitat pe paroh și i-a conferit ordinul Sanctus Stephanus Magnus (Sfântul Ștefan cel Mare) pentru clerici.

Text integral:


Binecuvântare și bucurie la sfințirea noii biserici din parohia Lada, protoieria Videle

Construirea și sfințirea unei noi biserici într-o parohie reprezintă o dovadă a credinței vii și jertfelnice, mărturisită de o comunitate duhovnicească, harnică și misionară.

Construită cu multă jertfă și râvnă duhovnicească, noua biserică din parohia Lada, protoieria Videle, județul Teleorman, cu hramurile Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina și Sfântul Cuvios Efrem cel Nou, ne arată credința și evlavia credincioșilor acestei parohii, în frunte cu preotul lor, Părintele Florin Danu, precum și evlavia ctitorilor și binefăcătorilor ei față de Mântuitorul Iisus Hristos, de Maica Domnului și de sfinții lui Dumnezeu.

Prin sfințirea bisericii noi, Hristos intră în mod tainic în această biserică și rămâne mereu prezent în ea prin Sfintele Taine săvârșite aici, dăruind celor ce se roagă darurile Sale cerești: iertarea păcatelor și arvuna vieții veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. Astfel, biserica nou sfințită devine „Casa lui Dumnezeu” și „Poarta Cerului” sauCasa Preasfintei Treimi”.

Dumnezeu este pretutindeni prezent, dar în modul cel mai solemn și receptiv este prezent în biserică, în Casa închinată Lui prin sfințire, în care El vede, ascultă și binecuvintează pe cei care Îl cheamă în rugăciune și împlinesc voia Lui în viața lor.

Numită „laborator al Învierii” (Sfântul Maxim Mărturisitorul †662) sau „anticameră a Împărăției cerurilor” (Sfântul Nicolae Cabasila †1391), fiecare biserică ortodoxă simbolizează „cerul pe pământ”, cum spunea Sfântul Gherman, Patriarhul Constantinopolului (†733), pentru ca pe om să-l înalțe duhovnicește la ceruri. Cu alte cuvinte, biserica este pe pământ icoana Împărăției cerurilor.

După cuvintele Sfântului Irineu de Lyon (†202), Biserica a fost „sădită în lume ca un paradis”, fiind centrul liturgic sau sfințitor al creației, deoarece întreg universul este chemat la transfigurare, adică să devină „cer nou și pământ nou” (Apocalipsa 21, 1), după învierea morților și după Judecata de apoi (cf. 1 Corinteni 15, 51-54).

Această bogăție de sensuri spirituale a sfințirii unei biserici ortodoxe ne invită la un pelerinaj duhovnicesc către Împărăția cerurilor, simbolizată de Sfântul Altar. Sfințirea bisericii ne invită, de asemenea, la sfințirea vieții noastre, ca înnoire a omului după chipul lui Hristos sau ca sălășluire a vieții lui Hristos în viața oamenilor (cf. Galateni, 2, 20). Din acest motiv, în tradiția ortodoxă română, după sfințirea noii bisericii, toți credincioșii ortodocși prezenți la acest eveniment primesc binecuvântarea să intre în Sfântul Altar pentru a săruta Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfânta Masă din Altar, rugându-se lui Dumnezeu să sfințească viața lor așa cum a fost sfințită biserica aceasta.

Cu prilejul sfințirii noii biserici din satul Lada, Teleorman, dorim să exprimăm, împreună cu Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, aprecierea și prețuirea noastră pentru toată lucrarea care s-a desfășurat aici, cu multă osteneală și iubire jertfelnică.

Pe lângă activitatea edilitară, de construcție, părintele paroh Florin Danu a reușit, în cei 10 ani de când este paroh al acestei comunități, să zidească și biserica din sufletele credincioșilor, a bătrânilor, tinerilor și copiilor din această parohie. Astfel, inspirat de Evanghelia iubirii lui Dumnezeu pentru toți oamenii, părintele paroh Florin Danu desfășoară un amplu program social-filantropic, ajutând cu răbdare și bunătate oameni aflați în nevoi, în suferință, sărăcie sau singurătate, îndemnând și pe alții să devină „mâinile iubirii lui Hristos pentru oameni”. Când rugăciunea din biserică ne îndeamnă la milostenie, la fapta cea bună în societate, se confirmă adevărul că Sfânta Liturghie devine izvor al iubirii milostive față de semenii aflați în nevoi. În acest sens, Sfântul Isaac Sirul spunea, pe drept cuvânt, că: „iubirea curată se naște din rugăciune”.

Felicităm în primul rând pe părintele paroh, Florin Danu, și îi conferim, ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre, ordinul Patriarhiei Române Sanctus Stephanus Magnus (Sfântul Ștefan cel Mare), pentru clerici.

Totodată, felicităm întreaga comunitate a acestei parohii, ocrotită de Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina și Sfântul Cuvios Efrem cel Nou, felicităm pe toți ctitorii și binefăcătorii acestui sfânt lăcaș, precum și pe toți clericii și credincioșii prezenți la acest eveniment sfânt și solemn de spiritualitate creștină și demnitate românească.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Preacuratei Maicii Sale și tuturor sfinților, să ocrotească această biserică și să dăruiască pace și bucurie, sănătate și mântuire tuturor închinătorilor și binefăcătorilor ei, spre slava lui Dumnezeu și binele poporului român.

Cu aleasă prețuire și părintești binecuvântări,

Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Vezi și:

Foto credit: Facebook / Florin Danu

Comentarii Facebook


Știri recente