Pagini dintr-un jurnal ierusalimitean (III)

Cred că Ierusalimul Ceresc s-a bucurat de ceea ce s-a în­tâm­plat în Ie­ru­sa­limul pământesc la sfârșitul lunii mai.

Mântuitorul S-a rugat stă­ru­i­tor ca toți să fie una, dorind ca ucenicii lui să trăiască în armo­nie, deci în iubirea pe care El a predicat-o și a împlinit-o cu de­să­vârșită intensitate. La mă­su­ra vremurilor de azi, a­ceastă do­rință de comuniune se află în atenția celor care Îl urmează pe Domnul, creștini aflați până la marginile pă­mântului…

Cetatea Ierusalimului l-a în­tâm­pinat pe Arhiepiscopul Con­stantinopolului și Pa­tri­ar­hul E­cumenic, Bartolomeu I, cu cinstea cuvenită. Este obiceiul ca marii oaspeți ai Patriarhiei Ie­ru­salimului (patriarhi, ie­rarhi ves­tiți, demnitari etc.) să fie întâm­pinați la Poarta Jaffo, una dintre intrările vechi (istorice) în interiorul Cetății Sfinte. Tineri or­to­docși, cu instrumente tra­di­țio­na­le, au constituit o veritabilă fanfară care i-a acordat onorul întâiului dintre Patriarhii lumii. L-au aș­teptat mulți arhierei, arhimandriți, preoți și diaconi, îm­pre­ună cu oameni importanți ai locului. Din apropierea Tur­nu­lui lui David, înconjurat de suita oficială, de cei opt ierarhi care l-au însoțit din Patriarhia Ecumenică, asaltat de fotoreporteri, pelerini și admiratori, Pa­tri­arhul a coborât la Sfântul Mor­mânt unde s-a închinat și apoi a participat la slujba Te Deum-ului (Doxologia) oficiată în Basilica Învierii.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente