Păcătosul și bolnavul trebuie iertat și vindecat fără să fie umilit, spune Părintele Patriarh Daniel

Elogiind discreția și înțelepciunea cu care Mântuitorul l-a vindecat și i-a iertat păcatele bolnavului de la Vitezda, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a atras atenția că cel căzut în păcat și bolnav trebuie ridicat și ajutat să fie din nou un om printre oameni fără a fi umilit.

Bolnavul de la Vitezda (Ioan 5: 1-15) suferă de 38 ani pentru că a păcătuit, a precizat Preafericirea Sa la finalul slujbei oficiate duminică, 19 mai 2019, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

„Dar în mod foarte discret, Mântuitorul Iisus Hristos nu spune lumii ce păcat a săvârșit el și nici nu vorbește despre păcatul acestui bolnav cu alți oameni, ci doar cu cel bolnav”.

„Nu îl ceartă pe cel bolnav, ci mai întâi îl vindecă”, a subliniat Patriarhul Daniel.

Doctorul-duhovnic păstrează confidențialitatea

Apoi, când a văzut că cel bolnav a mers la Templu să mulțumească lui Dumnezeu, Iisus Hristos l-a întâlnit și i-a spus „discret, în șoaptă, față către față”: „Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău”.

„Iisus Hristos nu-i dă acest sfat în auzul tuturor”, a remarcat Patriarhul României, „ci în taină, păstrând astfel o legătură de confidențialitate între Doctorul-Duhovnic și pacientul-penitent”.

„Vedem aici modelul convorbirii duhovnicești dintre doctorul de suflete, care este duhovnicul, și penitentul sau omul care se pocăiește pentru păcatele lui dorind să se vindece de păcat și de boală”.

Preafericirea Sa a spus că prin această minune Hristos Domnul ne arată „puterea Sa vindecătoare, înțelepciunea Sa duhovnicească și îndrumarea pe care o dă El ca Doctor de suflete, ca Duhovnic desăvârșit”.

„De aici Biserica a înțeles că atât mărturisirea păcatelor în fața duhovnicului cât și sfaturile date celui care se mărturisește se fac în taină. De ce? Pentru că Hristos Domnul ne învață că atunci când un om este păcătos și bolnav el trebuie iertat și vindecat, ajutat să se ridice fără să fie umilit în fața celorlalți”, a subliniat Patriarhul Daniel.

„Iisus păstrează discreția. El este un vindecător discret, nu spectaculos”.

„El nu caută slavă de la oameni, ci vindecă și ridică pe cel căzut în păcat și pe cel bolnav aducându-i bucurie, dăruindu-i cu milostivire puterea de a fi din nou un om printre oameni, de a fi suficient de sănătos pentru ca să se poată întoarce la casa sa”, a explicat Părintele Patriarh.

Ne aflăm într-o perioadă liturgică a însănătoșirii

Despre prezentarea vindecării slăbănogului de la Vitezda, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că se încadrează în contextul mai larg al perioadei liturgice în care ne aflăm, una a vindecării.

„Perioada liturgică dintre Învierea și Înălțarea Domnului este o pedagogie de însănătoșire a sufletului și de înălțare a lui în lumina și bucuria Învierii Domnului”, a spus Preafericirea Sa.

„Hristos înviază din morți ca să ne învieze și pe noi din moarte. Mai întâi din moartea sufletească pricinuită de păcat, iar apoi din stricăciunea fizică a trupului la Învierea de obște ca să ne înalțe la ceruri în slava și iubirea Preasfintei Treimi”, a continuat Patriarhul României.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a enumerat și vindecările prezentate în duminicile din această perioadă liturgică a anului bisericesc:

  • În Duminica Tomii, a doua după Paști, Hristos Domnul îl vindecă pe ucenicul său Toma de îndoială.
  • În Duminica Mironosițelor, Iisus Hristos vindecă pe femeile mironosițe de întristare și teamă.
  • În Duminica Slăbănogului, cea în care ne aflăm astăzi, Iisus vindecă pe un om de paralizie la scăldătoarea Vitezda din Ierusalim.
  • În Duminica Samarinencei, Mântuitorul vindecă pe o femeie de nestatornicia ei în iubire.
  • În Duminica Orbului, a șasea după Paști, Mântuitorul Hristos vindecă pe un om orb din naștere.

În această perioadă ni se arată că lucrarea lui Dumnezeu are ca scop iertarea păcatelor, vindecarea de boli și suferințe a omului, a evidențiat Patriarhul Daniel.

Patru învățături de reținut din vindecarea de la Vitezda

În cadrul omiliei rostite la Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat un set de patru învățături ce reies din textul evanghelic al Duminicii a patra după Paști:

1. Domnul Iisus Hristos merge din proprie inițiativă la scăldătoarea Vitezda pentru a vindeca un om paralizat care era bolnav de 38 de ani deoarece niciun om din mulțimea de oameni prezentă acolo nu l-a ajutat să intre în scăldătoarea vindecătoare.

„Deși era acolo o mulțime de oameni, nimeni nu l-a ajutat. Dumnezeu-Omul S-a dus să îl ajute”.

2. Cunoscând pocăința bolnavului, Iisus îl vindecă în zi de sărbătoare pentru evrei, adică sâmbăta. De ce?

„Pentru a arăta că oamenii aflați în suferință trebuie ajutați în orice timp și că binele trebuie săvârșit în fiecare zi”.

3. După ce a fost vindecat, omul care fusese paralizat s-a ridicat și a mers la Templu pentru a mulțumi lui Dumnezeu și a mărturisit cu mult curaj evreilor că Iisus Hristos l-a vindecat.

„Acolo L-a întâlnit pe Iisus care i-a spus direct și discret: «Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău»”.

4. Iisus Hristos este Doctorul și Duhovnicul vindecător de suflet și de trup.

„Prin iubirea Sa milostivă Hristos Domnul vindecă pe cei bolnavi, iartă pe cei păcătoși și dorește ca fiecare om să se mântuiască”.

Suferința ca pocăință

Spre finalul predicii rostite în Duminica a patra după Paști, Patriarhul Daniel a semnalat faptul că suferința trupului poate folosi la însănătoșirea sufletului.

„Acest păcătos care s-a pocăit prin suferință a fost ales de Hristos Domnul pentru să ne arate că omul bolnav se poate folosi de o suferință a trupului pentru a dobândi o stare de sănătate a sufletului”, a spus Părintele Patriarh.

În încheiere, Preafericirea Sa a îndemnat la rugăciune pentru toți cei care suferă de boli: „Să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să transforme suferința bolii lor în speranță de vindecare și mântuire prin întâlnirea lor cu Hristos cel înviat, Duhovnicul și Doctorul sufletelor și al trupurilor”.

Foto credit: arhiva Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente