Ortodoxie și românism

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române, în condiții grafice deosebite a apărut volumul Părintelui Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și românism.

Volumul republicat cuprinde studii și articole publicate în Gândirea și Telegraful Român.

„Cartea nu are pretenția să înfățișeze o sinteză de idei pe marginea problemei actuale în sprijinul doctrinei creștin ortodoxe, atât pentru că lipsesc din ea o mulțime de probleme, cât și pentru că articolele din ea ar mai trebui să fie rotunjite printr-o mai atentă confruntare între ele pentru a se articula desăvârșit întreolaltă”, menționa autorul în cuvântul de încheiere.

„Republicarea volumului Ortodoxie și românism într-o nouă ediție, după 75 de ani de la prima sa apariție (Sibiu, 1939), se înscrie într-un demers editorial necesar, prin care se restituie tinerei generații scrierile Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, care l-au consacrat de-a lungul timpului ca fiind cel mai ilustru reprezentant al teologiei ortodoxe românești. După cum reiese și din titlul acestei lucrări, autorul a reunit în volum „un șir de studii și articole”, publicate inițial în Gândirea și Telegraful Român, dedicate raportului dintre Ortodoxie și specificul nați­onal românesc”, a precizat Patriarhul României în Cuvântul Înainte.

„Observând bogăția de sensuri pe care le evidențiază Părin­tele Profesor Dumitru Stăniloae pe marginea raportului dintre Ortodoxie și românism, binecuvântăm publicarea noii ediții a acestui volum, și-l recomandăm cu bucurie tuturor cititorilor care doresc să cunoască mai bine locul pe care îl are Ortodoxia în sufletul nostru, al românilor credincioși, precum și modul în care românul a știut din totdeauna să privească mai întâi lumina din sufletul aproapelui, indiferent de confesiunea sau etnia acestuia, pe care apoi a îmbogățit-o, prin dialog și cooperare, spre o conviețuire pașnică și benefică”, încheie Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române Cuvântul Înainte.

Comentarii Facebook


Știri recente