Orbul vindecat devine dascăl pentru noi toți

În toate bisericile s-a citit astăzi, 9 iunie 2013, în Duminica a VI-a după Sfintele Paști, textul evanghelic care ne prezintă vindecarea orbului din naștere.

În cuvântul de învățătură rostit în paraclisul cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat învățăturile ce reies din pericopa evanghelică de astăzi: „Evanghelia ne arată cum Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat un orb din naștere ceea ce era cu totul nemaipomenit, nemaiauzit. Evanghelia cuprinde mai multe învățături foarte folositoare pentru viața Bisericii și a fiecărui creștin în parte. În primul rând ea ne arată că boala sau suferința nu este totdeauna urmarea păcatului, ci adesea ea este o lucrare a lui Dumnezeu în viața unora pentru mântuirea multora. În al doilea rând vedem că Dumnezeu Cuvântul care din țărână a făcut om acum se apleacă și face tină din țărână și din salivă, unge ochii orbului din naștere și îl trimite la scăldătoarea Siloamului să se spele arătând prin aceasta că puterea dumnezeiască vindecă pe cel orb din naștere. În al treilea rând vedem că orbul din naștere îndată ce s-a vindecat s-a luminat prin credință și a recunoscut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, în timp ce cărturarii și fariseii, plini de invidie și necredință au rămas întunecați în cugetul lor și împietriți în inima lor. În al patrulea rând Evanghelia ne arată cum Dumnezeu poate transforma un orb din naștere într-un mărturisitor, misionar la lui Hristos care mărturisește că acest Iisus este de la Dumnezeu și numai pe un astfel de om Dumnezeu Îl ascultă”.

Adesea prin suferință se ajunge la pocăință și tot prin suferință omul se întărește în credință, a spus, în continuare, Preafericirea Sa.

„Ne învață Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi să nu judecăm prea repede când cineva este bolnav sau suferind spunând că este pedepsit de Dumnezeu sau că este urmarea unui blestem de la părinți, sau asupra părinților, sau asupra familiei, ci trebuie să venerăm în tăcere suferința cuiva și lucrarea necunoscută sau neînțeleasă de noi a lui Dumnezeu chiar prin suferință. Adesea prin suferință se ajunge la pocăință, dar tot prin suferință omul se întărește în credință și adesea nu se întărește numai cel care suferă, ci și mulți cei din jurul lui când văd răbdarea și statornicia lui în credință, așa cum a fost pilda lui Iov care a suferit mult, dar nu s-a răzvrătit, ci într-o statornică răbdare a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, Părintele Patriarh a arătat că orbul din naștere devine după vindecare un misionar credincios.

„Ne arată Evanghelia în partea finală că acest orb vindecat îl mărturisește pe Hristos. În dialogul cu fariseii ne arată că El vine de la Dumnezeu pentru că dacă nu ar veni de la Dumnezeu nu ar putea face minuni, spune orbul vindecat. Această mărturisire a lui îl face un dascăl pentru noi toți. Vedem că un nevăzător, un infirm, un neajutorat devine acum un mărturisitor și dascăl pentru cei care deși văd trupește nu mai văd sufletește, deși văd cu ochii trupului nu mai văd prezența lui Dumnezeu în viața lor și în lume cu ochii sufletului. Așadar Evanghelia ne arată că minunea s-a săvârșit ca Iisus Hristos Domnul să dea o lecție duhovnicească cărturarilor farisei care nu credeau în El și care nu simțeau și nu vedeau duhovnicește puterea lui Dumnezeu lucrând în minunile săvârșite de Iisus”, a spus Preafericirea Sa.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ne-a îndemnat să ne rugăm pentru cei bolnavi și aflați în suferință.

„Să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos care a vindecat pe orbul din naștere să ne dăruiască puterea de a vedea duhovnicește în jurul nostru pe cei suferinzi și să îi ajutăm pe cei dezorientați, pe cei fără un sens, pe cei deznădăjduiți, pe cei care nu știu și nu vor să se roage, să îi ajutăm cu rugăciunile noastre”, a spus Patriarhul României.

Evanghelia Duminicii numită Duminica Orbului continuă șirul Evangheliilor din perioada de după Sfintele Paști, în care se prezintă o mulțime de vindecări săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos ca să înțelegem puterea Lui mântuitoare și dătătoare de viață.

FOTO: ZIARUL LUMINA

Comentarii Facebook


Știri recente