Orașul București la 555 de ani

Astăzi se împlinesc 555 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei noastre, moment ce ne prilejuiește rememorarea unor vechi aspecte administrative ale urbei de pe malul Dâmboviței.

Conform documentelor, primele unități administrative ale orașului erau „enoriile” – termen ce se referea la enoriașii bisericilor. Sub influența turcească s-a renunțat la termenul „enorie” în favoarea „mahalalei” – care nu avea sensul peiorativ de astăzi, el însemnând „cartier”.

De la această împărțire pe enorii, menționată în documente de la jumătatea secolului al XVI-lea, s-a trecut la împărțirea pe „plăși”.

În anul 1778 a apărut la Frankfurt și Leipzig lucrarea lui Friedrich Willhelm von Bauer „Mémoires historiques et géographiques sur la Valachie”, în care se spunea că, pe vremea voievodului Alexandru Ipsilanti, orașul București era împărțit în 67 de mahalale și avea 28 de mănăstiri, 31 de biserici din piatră, 20 din lemn, 10 paraclise, un palat domnesc, o școală publică (vechiul Colegiu de la Mănăstirea „Sfântul Sava”), 35 de case mari boierești și șapte hanuri zidite din piatră.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente