Oradea: Adunare publică pentru susținerea familiei

Peste 10.000 de persoane, de etnii și confesiuni diferite, s-au adunat în Piața Unirii din municipiul Oradea, sâmbătă, 22 octombrie 2016, după cum ne-a precizat Pr. Cristian Rus.

Ei şi-au exprimat public susținerea pentru familia tradițională și pentru proiectul legislativ de modificare a articolului 48 din Constituția României referitor la familie, proiect în favoarea căruia s-au strâns peste 3 milioane de semnături, în vederea organizării unui referendum la nivel național, iar pe plan local mai mult de 100.000 de bihoreni au semnat pentru definirea familiei în Constituția României.

Coaliția pentru Familie, organizatorul Adunării  publice din Oradea, susținută de toate confesiunile creștine din România, solicită Parlamentului României să adopte în procedură de urgență inițiativa legislativă de modificare a articolului 48 din Constituția României în sensul definirii familiei astfel: Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația şi instruirea copiilor.

La manifestare au participat și au luat cuvântul lideri și reprezentanți ai tuturor confesiunilor creștine din județul Bihor: Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei, Excelența Sa László Böcskei, Episcop Romano-Catolic de Oradea, PC Pr. Antoniu Chifor, Vicar episcopal la Episcopia Greco-Catolică de Oradea, Domnul Petru Vidu, Președintele Comunității Baptiste, Domnul Ioan Moldovan, Președintele Comunității Penticostale, Domnul Budai Lajos, reprezentând Convenția baptistă maghiară, Domnul Prof. Univ. Dr. Paul Negruț, rectorul Universității Emanuel din Oradea, ș.a.

Redăm cuvântul Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei rostit în cadrul manifestării:

„Pace tuturor!

Iubiți frați și surori,

Noi nu suntem aici pentru că am fi împotriva cuiva. Noi respectăm libertatea pe care Dumnezeu a dăruit-o omului prin creație, dar credem că libertatea care nu este dublată de responsabilitate aduce după sine anarhia. Suntem aici pentru că noi toți credem și mărturisim că Dumnezeu a lăsat în creație, încă de la început, legi puternice, solide, statornice. Legile pe care Dumnezeu le-a așezat în creație încep în paradis, unde Dumnezeu l-a creat pe Adam și i-a dăruit-o pe Eva și le-a poruncit: «Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți.» Principiile după care funcționează universul sunt lăsate de Dumnezeu în creație dintru început și vor fi așa până când se va arăta «cerul nou și pământul nou». Noi toți știm că Dumnezeu a poruncit: «Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ». Cine nu este de acord cu aceste adevăruri imuabile? Prințul întunericului, părintele și domnul minciunii.

Din acest motiv, lupta noastră este, în primul rând, spirituală: «acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post» și cu multă smerenie, pentru că diavolul nu este în stare de așa ceva. De aceea a și căzut din înalt și Domnul Iisus Hristos l-a văzut ca un fulger prăbușindu-se din cer în adânc. Să ascultăm, prin urmare, glasul profetului de odinioară, care îi chema pe niniviteni la pocăință pentru a le fi salvată cetatea. Nu ne putem juca cu Dumnezeu, cu adevărul Său, cu dreptatea Sa. Noi, oamenii, putem să ne păcălim unii pe alții, pe Dumnezeu, însă, niciodată.

De aceea, iubiți frați și surori, prin pocăință, prin umilință, să mărturisim înaintea lui Dumnezeu, nu pentru dreptățile noastre, că nu am făcut nimic vrednic pe pământ, nu pentru merite, că nu le avem, sau pentru virtuți pe care nu ni le cunoaștem, ci pentru credința poporului lui Dumnezeu, pentru credința părinților noștri, pentru credința moșilor și strămoșilor noștri care au trăit, s-au rugat și s-au mântuit pe pământul acesta binecuvântat.

Să implorăm, să invocăm binecuvântarea lui Dumnezeu: Doamne binecuvintează România! Doamne binecuvintează pământul pe care ai rânduit să ne naștem și să trăim și în care ne vom întoarce când Tu vei hotărî! Doamne, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta! Luminează-i pe conducători, dăruiește-le înțelepciune și pricepere ca să ia cele mai potrivite decizii, după voia Ta cea sfântă! Fie ca Biruitorul morții, Domnul nostru Iisus Hristos, a Căruia este biruința în vecii vecilor, să ne ajute, să ne îmbrace cu putere de Sus, să ne dăruiască sfântul curaj al mărturisirii adevărului nostru de credință, în puterea, în lucrarea, în dragostea și în binecuvântarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin! Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu dragostea Sa cea sfântă. Amin!”

Din Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei au luat parte la manifestare un mare număr de clerici, preoți, ieromonahi și diaconi, monahi și monahii, elevi și cadre didactice de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, studenți și profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă  Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea, membri din Asociația Părinți pentru Ora de Religie, filiala Bihor, doamne din cadrul Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei și numeroși dreptcredincioși ai Bisericii strămoșești din Bihor. În cadrul programului Adunării publice, un cor format din elevi și studenți teologi ortodocși, dirijați de Părintele Conf. Univ. Dr. Mihail Brie, secondat de Părintele Arhid. Prof. Ștefan Lakatos, a cântat imnul Cu noi este Dumnezeu.

Spre bucuria celor prezenți și ca un semn al speranței, au fost prezenți la adunarea publică din Oradea și membrii familiei Bodnariu, Marius și Ruth împreună cu cei cinci copii ai lor, care au fost separați forțat de părinți, în luna noiembrie a anului 2015, în urma unor decizii ale autorităților locale norvegiene, în sprijinul cărora, dar și a altor familii aflate în situația acestora, a fost organizată o manifestare de solidaritate, tot în Piața Unirii din Oradea, în ziua de 23 ianuarie a.c.

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente

Catedrală Naţională şi lucrare socială – Sinteza activităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2018

În cadrul ședinței anuale a Consiliului Național Bisericesc din 19 februarie 2019, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat raportul-sinteză privind activitățile din Patriarhia Română în 2018 intitulat „Catedrală Naţională şi lucrare socială”. Catedrală Naţională şi…