Omiliile duhovnicești ale Sfântului Macarie cel Mare

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut volumul de „Omilii duhovnicești” al Sfântului Macarie cel Mare. Cartea, tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, este una dintre operele patristice care a cunoscut de-a lungul vremii o largă popularitate, mai ales în lumea monastică. Acest fapt este datorat mai ales personalității Sfântului Macarie cel Mare, cunoscut și ca Macarie Egipteanul, trăitor în veacul al IV-lea, unul dintre întemeietorii monahismului creștin.

Sfântului din pustia Egiptului i se atribuie 50 de Omilii, a căror profunzime ascetică și mistică sunt singulare în peisajul literaturii duhovnicești, dar și alte lucrări, epistole, apoftegme și rugăciuni.

Scrieri de o mare frumusețe și cu un dens conținut teologic, omiliile sunt cele care și-au câștigat însă un loc de cinste în evlavia creștinilor. Starea primordială a omului, căderea în păcat și urmările ei, restaurarea omului prin Mântuitorul Iisus Hristos și lupta pentru desăvârșire constituie doar câteva dintre temele care pot fi regăsite în aceste cuvântări.

Volumul de „Omilii duhovnicești” al Sfântului Macarie cel Mare poate fi achiziționat de la librăriile bisericești, precum și de la pangarele lăcașurilor de cult din Patriarhia Română.

Comentarii Facebook


Știri recente