Oferim daruri Pruncului prin semenii pe care îi ajutăm, a spus Patriarhul în ziua de Crăciun

„Aşa după cum magii i-au oferit daruri Pruncului şi noi suntem chemaţi, cei care purtăm numele lui Hristos, adică suntem creştini, să-I oferim daruri”, a spus Patriarhul Daniel în predica de Crăciun şi a explicat că acest daruri I le oferim „prin semenii noştri pe care îi ajutăm”.

În omilia adresată miercuri la Catedrală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a insistat asupra actului dăruirii care oferă multă bucurie dăruitorului.

Naşterea Domnului este „sărbătoarea darurilor spirituale şi materiale”

Preafericirea Sa a subliniat că Naşterea Domnului este „sărbătoarea darurilor spirituale şi materiale” şi a reamintit gestul binecuvântat al magilor care I-au adus Mântuitorului aur, smirnă şi tămâie.

„Aceste daruri pe care le aduc magii pruncului Iisus au trezit în conştinţa Bisericii datoria noastră de a-I oferi daruri lui Dumnezeu”, a spus Părintele Patriarh care a enumerat apoi darurile duhovniceşti permanente pe care „le doreşte şi se bucură Dumezeu atunci când le oferim”:

„Aurul credinţei adevărate şi al faptelor bune, tămâia rugăciunii neîncetate – cu cât ne rugăm mai mult lui Dumnezeu, cu atât mai mult sufletul nostru se ridică spre Ceruri – şi smirna care înseamnă viaţa creştină trăită în sfinţenie prin răstignirea patmilor egoiste, prin înlocuirea gândurilor, cuvintelor şi a faptelor rele cu gânduri curate, cu vorbe frumoase şi cu fapte ale iubirii milostive. Deci, smirna înseamnă omorârea păcatului şi învierea şi creşterea virtuţilor în viaţa noastră”.

Preafericirea Sa subliniat că aceste daruri le oferim prin dragostea şi faptele îndreptate către semenii noştri.

„Nu este nevoie să aducem aur”, a spus Patriarhul Daniel, „ci să arătăm credinţa curată ca aurul şi fapte bune către oameni şi Dumnezeu”.

„Să continuăm toată viaţa noastră în rugăciune ca o tămâie frumos mirositoare şi să aducem în dar lui Dumnezeu iubirea smerită a milosteniei pe care o arătăm în jurul nostru. De aceea, smirna faptelor bune s-a văzut în aceste zile prin ajutorarea bătrânilor, a săracilor, vizitarea bolnavilor etc”.

„Acestea sunt darurile duhovniceşti permanente pe care noi le oferim Pruncului Iisus şi semenilor noştri”, a subliniat Preafericirea Sa.

În acest sens, Patriarhul României a îndemnat „să transformăm energia din patimi în energie binefăcătoare a virtuţilor, şi anume să renunţăm la comportamentul egoist ca să cultivăm iubirea smerită şi milostivă”.

Cel ce caută pe Iisus primeşte în suflet o bucurie negrăită

Părintele Patriarh Daniel a evidenţiat preţuirea pe care Biserica o acordă celor trei magi care au venit „de la distanţe foarte mari ca să se închine pruncului Iisus”.

Despre călătoria lungă făcută de magi, Patriarhul a spus că este „un fapt minunat, o lucrare neaşteptată”, deoarece evidenţiază „contrastul între cei de aproape (Irod şi regatul său – n.r.), care nu cinstesc cum se cuvine pe Iisus şi cei de departe care vin de la distanţe mari şi aduc daruri scumpe Mântuitorului”.

Părintele Patriarh Daniel a evidenţiat legătura existentă între căutarea lui Dumnezeu şi răsplata pe care o primesc cei care merg în căutarea Lui. El a exemplificat acest aspect prin pilda magilor care au fost călăuziţi de o stea până la Pruncul cel născut în Betleem.

„Magii au mers să se închine pruncului. După ce au plecat de la Irod steaua s-a arătat din nou deoarece în momentul în care erau la rege steaua s-a ascuns. Evanghelia ne spune că atunci când au văzut că steaua a reapărut s-au bucurat cu bucurie foarte mare”.

„Aici vedem legătura între căutarea lor şi răsplata căutării lor. Cel ce caută pe Iisus ca să se închine Lui primeşte în suflet o bucurie negrăită, o bucurie foarte mare care a fost transmisă deodată cu reapariţia stelei călăuzitoare spre Betleem”, a spus patriarhul.

În final, Părintele Patriarh le-a urat ani mulţi şi binecuvântaţi celor care poartă numele de Cristian/Cristina şi derivate.

„Le dorim ani mulţi cu sănătate, bucurie, şi mult ajutor de la Dumneze. Să aibă bucuria îngerilor care au cântat Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, pe pământ pace şi între oameni bunăvoire şi bucuria magilor şi a sfinţilor”.

Împreună cu Patriarhul Daniel au slujit miercuri, 25 decembrie, Preasfinţitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, și Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal.

Mai multe imagini în Galeria Foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente