O nouă biserică târnosită în Parohia Făcăi de lângă Craiova

Credincioşii din filia Balta Verde, Parohia Făcăi, comuna Podari, au trăit duminică, 13 decembrie 2015, bucuria sfinţirii noi biserici ridicată sub purtarea de grijă a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elana, după cum ne-a precizat Preot Gheorghe Cioiu.

O împlinire a ostenelilor depuse de către enoriaşii parohiei, în frunte cu preotul George Paraschivescu, iar în prezent cu preotul paroh Mihai Zanfirescu şi cu principalii ei ctitori, familia Aurelia şi Mihai Dugăeşescu. Eforturi care au început în anul 2008, când a fost pusă piatra de temelie a sfântului locaş, şi vor continua în perioada următoare cu finalizarea picturii interioare şi exterioare.

Cu acest prilej, în mijlocul credincioşilor a poposit Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care a săvârşit slujba de târnosire şi Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Dumnezeu a sădit în noi o chemare sfântă numită credinţă

La final, Mitropolitul Olteniei a rostit un cuvânt de învăţăturăcredincioşilor prezenţi, subliniind importanţa Bisericii în viaţa oamenilor şi caracterul ei sacru.

„Biserica este mai presus de orice lucru din lumea aceasta. Fără Biserică nu există mântuire, afirmă pe bună dreptate Sfinţii Părinţi, iar un filozof spunea că a văzut cetăţi fără ziduri de apărare, fără turnuri şi fără multe din cele obişnuite, dar nu a văzut niciodată o cetate fără biserică şi fără credinţă. Pentru că încă de la creaţie Dumnezeu a sădit în noi această chemare sfântă şi virtute numită credinţă. Dintre toate făpturile create de Dumnezeu, omul e singurul care are raţiune, are voinţă, are sentiment, căci este făcut pentru a se uni cu Dumnezeu, pentru a moşteni Împărăţia cea veşnică a cerurilor. Iar Biserica este locul unde învăţăm cum să credem, învăţăm să mergem pe drumul spre această împărăţie. Ea îi cuprinde pe toţi credincioşii şi-i uneşte în trupul tainic al Mântuitorului Hristos, Cel care este capul Biseicii, Cel care este viţa de vie iar noi mlădiţe, fiecare în parte. Cum vedem şi din Evanghelia acestei duminici (Luca 14, 16-24), Mântuitorul ne invită pe toţi la cina Sa, la ospăţul Său, iar locul este în Sfânta Biserică, aici unde primim o pregustare a bogăţiei de daruri pe care Dumnezeu ne-o oferă în Împărăţia Sa cea veşnică. Poate că părinţii noştri trupeşti nu ne dăruiesc întotdeauna totul, nu sunt dispuşi să renunţe chiar la tot pentru noi, pe când Tatăl ceresc ne dăruieşte totul, ne dăruieşte însăşi viaţa singurului Său Fiu, căci, ne spune Sfânta Scriptură, <<Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.>>(Ioan 3, 16). De aceea, Biserica va dăinui în veci şi nici<< porţile iadului nu o vor birui >>(Matei 16, 18), pentru că nu a fost zidită de om, pentru că este trupul Mântuitorului Hristos. Iar chemarea din Evanghelia acestei duminici, ce relatează despre pilda celor poftiţi la cină, se adresează nouă, tuturor: << Veniti, că iată toate sunt gata!>>(Luca 14, 17). Toţi avem nevoie de această bucurie cerească, de această plinătate a Duhului Sfânt. Să răspundem aşadar cu credinţă, cu dragoste şi cu luare aminte acestei chemări, pentru a putea să dăm şi noi răspuns bun la înfricoşata judecată şi să auzim glasul Tatălui ceresc: << Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii >>(Matei 25, 34), Amin!”, a încheiat Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Liviu Marcu a trăit bucuria duhovnicească a hirotoniei întru preot pe seama Parohiei Amărăştii de Jos II, judeţul Dolj.

Comentarii Facebook


Știri recente