O nouă apariţie editorială: Mucenicia Brâncovenilor. O analiză a surselor istorice

La Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, volumul intitulat Mucenicia Brâncovenilor. O analiză a surselor istorice”, ce poartă semnătura domnului Sebastian-Laurențiu Nazâru. Volumul prezintă detaliat sursele istorice referitoare la contextul istoric şi mazilirea domnitorului, detenţia, tortura şi martiriul Sfinţilor Brâncoveni, precum şi informaţii despre soarta supravieţuitorilor tragediei.

Lucrarea cuprinde 118 pagini şi este prefaţată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care precizează:

„Mai presus de toate realizările sale remarcabile în plan politic, cultural, educațional și social, Sfântul Constantin Brâncoveanu ilustrează condiția martirului creștin, care-și asumă vocația de a-L mărturisi pe Hristos cu prețul vieții sale și a propriilor săi fii. Mazilit la 24 martie 1714, în Miercurea Săptămânii Patimilor, învinuit că întreținea corespondență secretă cu puterile creștine ostile Imperiului otoman, voievodul și ceilalți membri ai familiei sale au fost duși sub escortă la Istanbul, unde urma să se execute sentința de condamnare la moarte. Împreună cu fiii săi, voievodul a fost întemnițat în fortăreața celor 7 turnuri (Yedikule) și torturat. Refuzând cu fermitate propunerile de a-și salva viața prin apostazie și convertire la islam, la 15 august 1714, când creștinii prăznuiesc Adormirea Macii Domnului, domnitorul, fiii săi – Constantin, Ștefan, Radu și Matei – și sfetnicul Ianache Văcărescu au fost decapitați în prezența sultanului Ahmed al III-lea (1703-1730), a dregătorilor otomani și a ambasadorilor străini acreditați la Poartă.

Simbol al dăruirii jertfelnice și totale față de Dumnezeu și de neamul românesc, pilda de viață virtuoasă și de statornicie întru dreapta credință și reper viu al curajului mărturisirii credinței în Hristos și al demnității naționale, binecredinciosul voievod Constantin, împreună cu fiii săi – Constantin, Ștefan, Radu și Matei – și cu sfetnicul Ianache Văcărescu, a fost trecut în rândul sfinților martiri ai Ortodoxiei prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 20 iunie 1992, având ca dată de pomenire ziua de 16 august a fiecărui an.

Expresie a evlaviei față de Sfinții Martiri Brâncoveni, autorul acestui studiu, domnul Sebastian-Laurențiu Nazâru, asistent în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, s-a aplecat cu rigoare asupra izvoarelor istorice care descriu mazilirea, detenția și jertfa martirică a Sfinților Brâncoveni. În urma acestei noi lecturi a surselor istorice, autorul a reușit să reconstituie succesiunea momentelor dramatice din ultimele luni ale vieții pământești a Sfântului Constantin Brâncoveanu, începând cu mazilirea și sfârșind cu martiriul domnitorului, al fiilor săi și al sfetnicului Ianache Văcărescu.”

Volumul poate fi achiziționat în librăriile şi magazinele de cărţi şi obiecte bisericeşti ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor, după cum aflăm de la Sectorul cultural şi comunicaţii media al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Comentarii Facebook


Știri recente