O exegeză a Crezului ortodox – florilegiu patristic

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române volumul „O exegeză a Crezului ortodox – florilegiu patristic”. Selecția textelor, introducerea și notele au fost realizate de Diac. dr. Liviu Petcu, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, care a alcătuit și alte antologii de texte patristice, memorabilă fiind antologia tematică din opera Sfântului Vasile cel Mare cu titlul „Lumină din Scripturi și din zidiri”, apărută la „Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă” în anul 2009, an dedicat Sfântului Vasile la împlinirea a 1630 de ani de la trecerea sa la viața veșnică, dar și a celorlalți Sfinți Capadocieni: Sfântul Grigorie de Nazianz și Sfântul Grigorie de Nyssa.

Reunirea textelor patristice, referitoare la cele 12 articole ale Crezului între coperțile acestei cărți, cu scopul de a-l explica, mărturisește importanța cardinală a Simbolului de credință pentru viața și mântuirea creștinului de azi și dintotdeauna. Crezul ortodox, sinteză a adevărurilor de credință universală este normativ pentru credința Bisericii. Scopul Crezului elaborat de Părinții primelor două Sinoade Ecumenice (Niceea – 325 și Constantinopol – 381) a fost de a combate ereziile trinitare, precizând adevărul de credință, privitor la dogma Sfintei Treimi. Primele două Sinoade Ecumenice, cât și celelalte cinci care au urmat, ce s-au ocupat cu formularea dogmei Întrupării, combătând ereziile hristologice, au lăsat Bisericii cel mai prețios tezaur de credință pe care teologii trebuie să-l pună la temelia studiilor despre învățătura ortodoxă.

În Cuvântul înainte la această lucrare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel subliniază: „Ținând seama de caracterul său sistematic, acest volum poate fi deosebit de util în adâncirea unor cunoștințe dogmatice desprinse dintr-un mare număr de scrieri de referință ale Sfinților Părinți, paginile acestui florilegiu putând fi consultate cu mult folos duhovnicesc de către cei care doresc să aibă acces mai rapid la învățătura Sfinților Părinți referitoare la principalele teme dogmatice cuprinse în Crezul ortodox” (p. 7).

Comentarii Facebook


Știri recente