O ediție îmbunătățită a cărții de cult Apostol

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române a apărut de curând, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, o nouă ediție a cărții de cult „Apostol”. Aceasta este una îmbunătățită, corectată și completată, informează Ziarul Lumina. Textul a fost confruntat cu ultima ediție a Sfintei Scripturi (2008), dar s-a ținut seama și de diortosiri anterioare, realizate de mari liturgiști precum pr. prof. Petre Vintilescu și pr. prof. Ene Braniște. De asemenea, au fost consultate și ediții românești mai vechi, precum cea reprezentativă de la Neamț, din anul 1851, realizată pe baza textului diortosit de Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul. A fost folosit și Tipicul Mare (Iași, 1816), precum și ultima ediție greacă a „Apostolului” (Atena, 2007). Împărțirea noii ediții urmează îndeaproape cuprinsul ultimei ediții a Evangheliei (2012), astfel încât fiecărei pericope apostolice îi corespunde o pericopă din Evanghelie. Totodată, s-a reintrodus capitolul cu pericope de obște, necesar pentru cinstirea sfinților care nu au pericopă proprie sau nu au încă slujbe alcătuite, deși sunt cinstiți local. S-a acordat o grijă sporită identificării, corectării și completării versetelor din Psalmi care constituie Prochimenele și Aliluiarele, pentru ca ele să exprime cât mai deplin semnificațiile fiecărei sărbători sau zile liturgice, în conformitate cu vechile lecționarii și tipice ortodoxe. Această ediție mai beneficiază și de o ținută grafică superioară, fiind împodobită cu icoane și frontispicii policrome.

Editarea acestei cărți de slujbă s-a făcut sub supravegherea pr. Mihai Hau, consilier patriarhal-coordonator al Editurilor Patriarhiei Române, iar tipărirea a fost coordonată de protosinghelul Varsanufie Jebura, consilier patriarhal-director al Tipografiei Cărților Bisericești. Prezenta ediție a „Apostolului” a fost revizuită de pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, și de arhim. dr. Chiril Lovin, redactor-coordonator al Departamentului Carte de cult din cadrul Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Tehnoredactarea textului a fost realizată de Aurelia Droană.

Comentarii Facebook


Știri recente