Nouă apariție editorială

La EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ȘI DE MISIUNE ORTODOXĂ, a apărut cartea Cântări la Sfintele Taine și la Ierurgii. Cântările cuprinse în acest volum au fost compuse și tipărite disparat, în colecțiiși periodice diferite, de către marii protopsalțiromâni: Anton Pann, Ștefanache Popescu, Ion Popescu-Pasărea, Ioan Zmeu, Anton V. Uncu și alții.

Întreaga colecție a fost revizuită, îmbunătățităși tipărită în anul 2002. Actuala ediție, din 2015, a fost completată de Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu și tipărită cubinecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Toate aceste cântări sunt necesare pentru uniformizarea cultului, atâtîn privințarânduielilor tipiconale, câtși a modului de interpretare, cu o notație muzicală precisă.

Cântarea bisericească nu produce o simplăemoție, ci reprezintămărturisirea de credință transpusăîntr-o formă melodică, ea îndulceșteși înfrumusețeazărugăciunea celor care o interpretează, iar o cântare frumoasă presupune în mod necesar o executare corectă a notației muzicale.

Volumul poate fi cumpărat de la Librăria Cărţilor Bisericeşti (Intr. Miron Cristea nr. 6), Magazinul „Ortodoxia” (Calea Victoriei nr. 45, lângă biserica Kreţulescu), Galeriile „Cuvântul Vieţii” (Calea Victoriei, Nr.28), Magazinul „Librăria Ortodoxă” (Bdul Regina Maria, Nr.1) sau prin comandă pe internet la adresa [email protected].

Comentarii Facebook


Știri recente