Noua Adunare Eparhială a Episcopiei Oradiei

La Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei au avut loc sâmbătă, 14 iunie, lucrările de constituire a noii Adunări Eparhiale, ca urmare a alegerilor în rândul preoților și a mirenilor, ce s-au desfășurat în cele zece circumscripții electorale bisericești organizate în eparhie pe 8 mai 2014, pentru legislatura 2014-2018, informează „Ziarul Lumina”.

Lucrările au fost precedate, în paraclisul cu hramul „Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei”, de la Centrul Eparhial, de Sfânta Liturghie săvârșită, cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Sofronie, Episcopul Oradiei, de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, urmată de slujba de Te Deum. Apoi, sub președinția PS Episcop Sofronie s-a desfășurat ședința de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Oradiei.

În cuvântul de deschidere, ierarhul, președintele Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei, a subliniat rolul și importanța organismului deliberativ la nivel eparhial, Adunarea Eparhială, și a celui executiv, Consiliul Eparhial, în lucrarea și misiunea Bisericii. Toți cei care alcătuiesc Biserica, cler și popor, sunt chemați să sprijine păstrarea unității și identității bisericești și naționale, promovarea valorilor creștine ortodoxe în lumea tot mai secularizată, precum și activitatea Bisericii Ortodoxe Române.

PS Sofronie a deschis lucrările și a desemnat, cu consimțământul Adunării, pe membrii secretariatului provizoriu, alcătuit dintr-un cleric și un mirean. A urmat rostirea apelului nominal al membrilor clerici și mireni nou aleși în Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei și depunerea mandatelor fiecărui membru la secretariat pentru validarea acestora, constatându-se prezența a 28 de membri și absența motivată a doi membri.

În vederea validării mandatelor, președintele a invitat membrii Adunării să se constituie în două secțiuni, cu un președinte și un raportor, prima secțiune fiind compusă din membrii clerici și mireni aleși în primele cinci circumscripții electorale: Oradea I, Oradea II, Beiuș I, Beiuș II, și Marghita, iar a doua secțiune din membrii clerici și mireni aleși în ultimele cinci circumscripții electorale, respectiv: Tinca, Aleșd, Ștei, Valea lui Mihai, și Salonta. Fiecare secțiune a verificat dosarele electorale și mandatele celeilalte secțiuni, constatându-se că toate mandatele sunt valide, cei doi raportori propunând validarea alegerilor din circumscripțiile electorale. Astfel, PS Sofronie, în calitate de președinte al Adunării Eparhiale, a declarat noua Adunare Eparhială a Episcopiei Oradiei legal constituită și capabilă să adopte hotărâri valabile. A urmat alegerea secretariatului definitiv al Adunării eparhiale, format dintr-un cleric, ca secretar general, și doi mireni.

Cei 30 de membri ai Adunării Eparhiale s-au împărțit în cinci comisii permanente de lucru, formate din șase membri, doi clerici și patru mireni, cu un președinte cleric și un raportor mirean, după cum urmează: Comisia administrativ-bisericească, Comisia culturală și educațională, Comisia economică, bugetară și patrimonială, Comisia social-filantropică și Comisia organizatorică, juridică și de validare. PS Sofronie a propus, iar Adunarea Eparhială a aprobat, delegarea a trei membri, un cleric și doi mireni, din cadrul Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei în Adunarea Națională Bisericească, cei trei primind fiecare mandatul de reprezentare.

Consiliul Eparhial

A urmat constituirea Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, format din trei clerici și șase mireni, dintre membrii Adunării Eparhiale. În cadrul ședinței a fost constituit și noul Consistoriu Eparhial, format din șase clerici din eparhie, care nu fac parte din Adunarea Eparhială, fiind nominalizat și delegatul Episcopiei Oradiei în Consistoriul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. S-a constituit și Consistoriul Monahal Eparhial, din care fac parte trei membri, doi supleanți și un grefier, fiind nominalizat și delegatul Eparhiei Oradiei în Consistoriul Monahal Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. La invitația ierarhului, toți clericii desemnați ai celor două consistorii eparhiale au luat parte la ședința de constituire a Adunării Eparhiale.

La finalul lucrărilor de constituire a noii Adunări Eparhiale, PS Sofronie a adresat mulțumiri și felicitări tuturor membrilor aleși în noua Adunare Eparhială, precum și în celelalte organisme bisericești, exprimându-și speranța că, pe parcursul celor patru ani de mandat, Adunarea Eparhială va desfășura o activitate rodnică, împlinindu-și cu succes rostul și rolul, spre folosul Bisericii dreptmăritoare și a neamului românesc.

Urmare a propunerii PS Sofronie, pentru legislatura 2014-2018 au fost aleși doi membri de onoare ai Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei, care au împlinit două mandate de membru cu drepturi depline în cadrul organismului deliberativ eparhial.

La ședința de constituire a noii Adunări Eparhiale au participat, ca invitați, protopopii și secretari de la cele patru protopopiate ale Eparhiei, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea și maicile starețe de la Mănăstirile „Sfânta Cruce” și „Buna Vestire” din Oradea.

A fost prezent, ca invitat special, Cornel Popa, președintele Consiliului Județean Bihor, care a primit din partea PS Sofronie o „Diplomă de vrednicie”, pentru întreaga lucrare desfășurată până în prezent în sprijinirea, în mod constant, a misiunii Bisericii Ortodoxe, în special prin ajutorul concret și consistent oferit bisericilor aflate în construcție din Episcopia Oradiei, începând cu noua Catedrală Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, continuând cu noua biserică mare a Mănăstirii Izbuc, al cărei ctitor principal este, dar și cu multe alte sfinte lăcașuri.

Comentarii Facebook


Știri recente