Noi sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe Române

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în ședință de lucru la Reședința Patriarhală, în perioada 6-7 iunie 2016, a hotărât trecerea în rândul sfinților a patru personalități reprezentative ale vieții duhovnicești românești din secolul al XVIII-lea.

Este vorba despre Mitropolitul Iacob Putneanul al Moldovei (1719-1778) și Cuvioșii Sila, Paisie și Natan de la Mănăstirea Sihăstria Putnei (sec. XVIII). Aceștia au fost canonizați, având datele de prăznuire la 15 mai, respectiv, 16 mai.

Propunerile de canonizare au venit din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și avizate favorabil de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în ședința de vineri, 20 mai 2016. Aceste propuneri au fost trimise Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care a hotărât canonizarea sfinților putneni în acest an, când se împlinesc 550 de ani de la înființarea Mănăstirii Putna.

Mitropolitul Iacob Putneanul s-a născut la 20 ianuarie 1719 în Bucovina. El se remarcă în timpul activității sale prin tipărirea de cărți bisericești, un aspect esențial în contextul în care anul 2016 este an omagial și al tipografiilor bisericești în Biserica Ortodoxă Română. De asemenea, el a tipărit și manuale școlare în limba română, promovând astfel învățământul în limba maternă. în A trecut la Domnul în data de 15 mai 1778.

 Tropar, glasul al 3-lea, podobie: Mare apărător

Grija cea lumească lepădând şi viaţa pustnicească trăind, ca un bun păstor turma cea cuvântătoare a Moldovei ai păzit, pentru aceasta cu îngerii în ceruri te veseleşti, Sfinte Ierarhe Iacob, Arhiereul lui Hristos, roagă-te pentru sufletele noastre.

Condac, glasul al 4-lea

Cu fapte bune şi cu virtuţi împodobindu-te, Sfinte Ierarhe Iacob, dascăl iscusit al credincioşilor te-ai arătat şi înnoitor al mănăstirii Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Sfânt te-ai învrednicit. Pentru aceasta, Hristos te-a preamărit în ceruri, unde te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

Viața Sf. Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei – Basilica.ro – Agenția de presă a Patriahiei Române

 ***

 

Sfântul Cuvios Sila s-a născut în anul 1697 în ținutul Botoșanilor. Ca stareț, a înnoit viața duhovnicească a Mănăstirii Sihăstria Putnei. A trecut la cele veșnice în 23 aprilie 1783.

Sfântul Cuvios Paisie s-a născut în anul 1701 și a intrat de tânăr în viața monahală. El a primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii, care, împreună cu celelalte virtuți, l-a făcut să fie cinstit de către toți ca un mare părinte duhovnicesc. S-a mutat la Domnul în data de 16 decembrie 1784.

Sfântul Cuvios Natan s-a născut în anul 1717, fiind originar din Pașcani. El a fost un mare duhovnic, fiind și părintele duhovnicesc al Mitropolitului Iacob Putneanul. A trecut la Domnul a doua zi după sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Hristos, pe 26 decembrie 1784.

Tropar, glasul 1

Mărturisitori ai dreptei credinţe şi apărători ai neamului românesc v-aţi arătat, Sfinţilor Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan. Cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea ostenindu-vă, cereştile daruri aţi luat. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 8-lea, podobie: Apărătoare Doamnă

Pe cuvioşii părinţi ai Bucovinei, Sfinţii Sila, Paisie şi Natan să-i lăudăm. Aceştia mult nevoitori fiind, înţelepţi îndrumători s-au arătat. Pentru aceasta cu evlavie cântăm: Bucuraţi-vă, Cuvioşilor Părinţi, rugători înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre.

Viața Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei – Basilica.ro – Agenția de presă a Patriahiei Române

Comentarii Facebook


Știri recente