Nașterea lui Iisus este o sărbătoare a iubirii smerite a lui Dumnezeu față de oameni

În prima zi de Crăciun, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, informează Ziarul Lumina. După Sfânta Evanghelie, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de folos duhovnicesc despre însemnătatea marelui praznic al Nașterii Domnului Iisus Hristos.

Sărbătoarea Nașterii Domnului a unit în rugăciune numeroși credincioși din Capitală, care au venit la Catedrala patriarhală să se roage și să aducă mulțumire lui Dumnezeu alături de preoții slujitori. În cuvântul de învățătură, Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat că deși textul Evangheliei este unul scurt, are multe înțelesuri duhovnicești. „Vedem că cei de aproape, cei din neamul lui Iisus, nu sunt suficient de sensibili, de primitori și de darnici. Hristos Domnul nu găsește un loc într-o casă, ci Se naște într-o peșteră care era și adăpost pentru animale. Dar Dumnezeu trimite de la distanțe mari oameni care priveau la stele și care constată la un moment dat că a apărut o stea minunată, care nu se comportă ca și celelalte stele, fiind semnul că undeva s-a născut un Împărat mare”, a spus Preafericirea Sa.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că darurile aduse Pruncului Iisus de magi arată identitatea și misiunea Domnului Hristos ca Mântuitor al lumii. „Aurul era simbolul casei regale, era simbolul darului oferit împăratului. Tămâia se aduce lui Dumnezeu în templu atunci când oamenii se roagă. Smirna, de asemenea, un dar prețios, este formată din aromate și se folosea la prepararea unor medicamente, dar mai ales pentru îmbălsămarea celui mort. Deci aurul înseamnă că Pruncul Iisus este un Împărat, tămâia că El este Dumnezeu și în același timp mare Preot sau Arhiereu, iar smirna arată că El va trece prin jertfă, prin moarte și apoi va birui moartea prin înviere. Aceste daruri arată cum oameni de departe, de alt neam vin să cinstească pe Pruncul Iisus. Faptul că acești trei magi nu sunt evrei arată că la Iisus vor veni popoarele care se vor închina Lui și care vor deveni creștine. Iisus va fi Împărat duhovnicesc peste multe popoare și va chema în Împărăția cerurilor o mulțime de neamuri, de etnii diferite”, a spus Preafericirea Sa.

Dumnezeu nu forțează libertatea noastră

Călător și străin, Mântuitorul Iisus Hristos a venit în această lume neavând o casă a Sa și de aceea S-a născut în peșteră, sub pământ, ca într-o biserică de sub pământ. Aceasta este o prefigurare a catacombelor în care creștinismul era persecutat pe când se năștea ca religie nouă în Imperiul Roman. Mântuitorul Hristos S-a născut în peștera ca o biserică de sub pământ, ca să sfințească pământul. A fost pus în iesle pentru ca ieslea să devină un fel de altar al peșterii, a continuat Patriarhul României. „Nașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este o sărbătoare a iubirii nesfârșite și smerite a lui Dumnezeu față de oameni. Prin ea înțelegem că Dumnezeul slavei, Care a creat întreg universul, are iubire nețărmurită și smerită. El se naște ca un copil, pentru că putem să-i acordăm maximă atenție unui copil sau să-l neglijăm cu totul. Dumnezeu nu forțează libertatea noastră. Smerenia Lui este spațiul libertății noastre. Această formă de smerenie a lui Dumnezeu, care începe cu nașterea Sa și se arată în formă culminantă prin răstignirea Sa pe Cruce, ne arată că Dumnezeu Cel veșnic este iubire smerită și atotputernică”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh.

„Nașterea Domnului este o binecuvântare pentru familie”

În continuare, Patriarhul Bisericii noastre a arătat că prin nașterea Pruncului Iisus în Betleem sunt binecuvântați toți copiii. „Nimeni nu poate să fie om deplin dacă nu iubește copiii. Iisus Hristos nu a avut copii, dar a avut fii duhovnicești, pe Ucenicii Săi. Această iubire paternă este semnul maturității iubirii omului și copilul este rodul binecuvântării familiei. De aceea, odată cu nașterea Pruncului Iisus se binecuvântează și familia. Nu era sănătos ca acest Copil să aibă numai mamă, El trebuia să simtă și iubirea de tată. De aceea Iosif apare în fața lumii ca și când ar fi tatăl lui Iisus. Astăzi familia creștină este foarte mult persecutată de o mentalitate consumistă, materialistă și individualistă. Sărbătoarea Nașterii Domnului ne cheamă să acordăm cea mai mare atenție copiilor și familiilor cu copii, ca binecuvântări pentru întreg poporul”, a mai adăugat Preafericirea Sa.

Patriarhul României, colindat de Corul „Nicolae Lungu”

Imediat după Sfânta Liturghie de la Catedrala patriarhală, membrii Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române l-au colindat pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Reședința patriarhală. Preafericirea Sa i-a felicitat pe membrii corului pentru activitatea misionară din anul 2013 și le-a vorbit celor prezenți despre importanța cântărilor bisericești. „Cântarea este o lucrare misionară, nu o simplă delectare, este susținerea rugăciunii și accentuarea adevărurilor credinței într-un mod sensibil și profund care nu poate fi exprimat prin simplul cuvânt din predică. Există deci o complementaritate între cuvântul rostit și cuvântul cântat, cuvântul mărturisit și cuvântul doxologic de laudă adusă lui Dumnezeu. Pentru toate aceste lucrări vă felicităm și dorim ca Hristos Domnul, Cel născut în Betleem, să binecuvânteze activitatea și casele dumneavoastră, pentru că am văzut și unele înnoiri. Aveți continuitate și înnoire în această Corală „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române”, a spus Preafericirea Sa, care, la final, a oferit membrilor corului daruri.

Comentarii Facebook


Știri recente