Monahismul românesc la începutul regimului „democrat-popular” (XXXVI)

O altă piesă din planul de diminuare a fenomenului monahal românesc vizat de lucrătorii Departamentului Cultelor în a doua jumătate a anilor ‘50 a fost trimiterea circularei, în septembrie 1957, către împuterniciţii teritoriali pentru întocmirea unei situaţii centralizate privind date (numele şi prenumele, studiile, data de când ocupă funcţia) ale tuturor stareţilor/stareţelor, secretarilor, casierilor şi iconomilor mănăstirilor şi schiturilor din Patriarhia Română.

Totodată, orice refacere sau reînfiinţare a unui aşezământ monastic pentru Departamentul Cultelor se constituia într-o problemă faţă de care împuterniciţii teritoriali urmăreau în cele mai mici detalii, raportau în centrala din Bucureşti şi chiar luau măsuri pentru lichidarea oricărei iniţiative de acest gen. Un astfel de caz este cel al schitului de la Jercălăi, jud. Prahova, de lângă Urlaţi. În acest sens, la 16 aprilie 1956, Ion Bulău, împuternicitul raionului Cricov, informa: „În comuna Urlaţi, cartierul Jercălăi, raionul Cricov, Arhiepiscopia Bucureştilor, încă din anul trecut, a intrat în posesia unei gospodării viticole şi pentru întreţinerea acesteia a adus trei călugări care să administreze lucrările la vie, livadă şi terenul agricol. În ziua de 3 aprilie 1956, Episcopul Teoctist Botoşăneanu, împreună cu pr. Tacea Dumitru, protopopul raionului Cricov, au mers în cartierul Jercălăi la această proprietate a arhiepiscopiei, au mobilizat prin călugărul Casian Mihail pe toţi cetăţenii (circa 100 de familii) şi au hotărât să construiască o biserică în locul unor vechi dărâmături ale unei biserici. Episcopul Teoctist a arătat cetăţenilor că va aduce de la Bran, regiunea Stalin, o biserică de lemn (biserica reginei Maria). Imediat s-a şi trecut la lucru, cetăţenii în loc să se ocupe de lucrările din vii, livezi, însămânţări etc., care deja sunt întârziate, au fost mobilizaţi de Episcopul Teoctist Botoşăneanu, care foarte des vine în cartier, şi au dărâmat zidurile vechi, au săpat şanţurile pentru turnarea fundaţiei; maşinile de la arhiepiscopie cară pietriş, s-au adus de la Bran icoane, clopot şi urmează lemnăria bisericii etc.

Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente