Monahismul românesc la începutul regimului „democrat-popular” (XLIV)

Nota preşedintelui Departamentului Cultelor, Dumitru Dogaru, reprezenta o sinteză a capitolelor urmărite în problema monahală atât de instituţia pe care o conducea, cât şi de securitate, de unde denotă coordonarea celor două structuri represive în acţiunea vizată. Avem de-a face cu un refuz categoric manifestat de Patriarhul Justinian Marina şi de o posibilitate de negociere a statului cu mitropoliţii Iustin Moisescu şi Firmilian Marin. Însă, mai ales cu cel din urmă, procesul de scoatere din monahism a căpătat o altă întorsătură faţă de planul iniţiat de responsabilii din Departamentul Cultelor.

Mai-marii Bisericii nu puteau accepta scoaterea din monahism a celor indicaţi de autorităţile statului, deoarece mulţi dintre monahi nu constituiau nici măcar cazuri de trimitere în consistoriile monahale. Şi chiar aşa, pentru Securitate şi Departamentul Cultelor presupunea trenarea rezolvării problemei monahale. De aceea, la 6 octombrie 1958 ministrul afacerilor interne, Alexandru Drăghici, propunea următoarele: „Elementele legionare şi elementele care au avut funcţiuni în aparatul de stat burghezo-moşieresc, care sunt călugări în mănăstiri, la episcopii, mitropolii şi Patriarhie, să fie scoşi din monahism, să li se interzică portul hainelor călugăreşti şi să nu li se mai permită reîntoarcerea în mănăstiri; desfiinţarea seminariilor monahale şi interzicerea frecventării de către călugări şi călugăriţe a Institutului Teologic; pe viitor, intrarea în monahism să se facă numai cu avizul împuterniciţilor regionali pentru culte; interzicerea cu desăvârşire ca pe viitor să se mai înfiinţeze mănăstiri şi schituri şi închiderea mănăstirilor şi schiturilor ce au fost înfiinţate după 23 august 1944, urmând ca acestora să li se dea destinaţia anterioară, adică de biserici deservite de un preot de mir; numărul actual de mănăstiri fiind prea mare, să fie redus la jumătate, urmând să fie desfiinţate 50% din ele, cuprinzând în numărul acestora în special pe cele care sunt în comune şi cele care s-au înfiinţat după 23 august 1944, urmând ca locaşul bisericii să fie deservit de un preot de mir pentru slujbă. Clădirile acestora să fie destinate pentru case de naşteri, spitale, cluburi, case de odihnă şi şcoli; terenurile, inventarul agricol şi utilajele acestora să fie predate GAC-urilor din jurul acestor mănăstiri; interzicerea intrării elementelor tinere în mănăstiri, fixându-se limita de vârstă de la 50 de ani în sus”. Radicalizarea atitudinii ministrului Drăghici venea în contextul intensificării campaniei de arestări operate atât de chirurgical de Securitate în mediul bisericesc românesc, constituind astfel o monedă de şantaj ce va fi utilizată în negocierile cu ierarhii Bisericii.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente