Moment de sărbătoare la capela Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași

Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil a prilejuit joi, 7 noiembrie 2013, momente speciale de rugăciune și bucurie pentru studenții teologi ieșeni și pentru profesorii lor. Ca în fiecare an, la începutul lunii noiembrie, la capela Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași au fost serbați prin rugăciune ocrotitorii lăcașului de cult din incinta instituției de învățământ superior.

Slujba Vecerniei unită cu Litia s-a desfășurat joi, 7 noiembrie, începând cu ora 16:00, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. Alături de profesorii facultății, la slujbă a participat și părintele arhimandrit Dosoftei Șcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iași, iar soborul a fost condus de către pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie din Iași. Cei prezenți s-au rugat la unison pentru sporirea înțelepciunii, a științei și a răbdării pentru toți studenții.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către pr. lect. dr. Dan Sandu, profesor de Teologie dogmatică și simbolică, în cadrul Facultății de Teologie din Iași. Discursul a dezvoltat ideea întâlnirii cu îngerul, menționând că vederea sau nevederea îngerilor este o problemă de trăire duhovnicească și de înțelegere. „Îngerii sunt „celălalt” eu, sunt puteri cerești create de Dumnezeu și trimise în lume, apariții dumnezeiești ce se manifestă în lume sub formă de lumină și putere, dar sunt și ființe pe care le creăm noi. În facultatea de teologie suntem cu toții pentru a îndeplini două vocații: credința și slujirea. Ceea ce trebuie să înțelegem este că îngerii sunt pentru noi modele pentru susținerea ideii dăruirii de sine, a slujirii neîncetate, a altruismului și a devotamentului. Încă mai există ideea că școlile de teologie sunt școlile unde se fac îngeri. Când întâlnim o persoană care ne aduce multă bucurie, spunem că este un înger, iar chipul monahal este adeseori privit și numit chipul cel îngeresc. Așadar, vedem pe de o parte slujirea pe care o avem din partea puterilor cerești pe care Dumnezeu le trimite în lume, iar pe de altă parte avem puterea noastră ca prin ceea ce facem să-i determinăm pe ceilalți să se comporte ca îngerii. În acest fel, îngerul devine o necesitate”, a declarat părintele profesor Dan Sandu.

„Atunci când omul se împărtășește, el devine mai important decât îngerul”

În continuare, părintele Dan Sandu a rostit câteva fragmente din rugăciunile de la Sfânta Liturghie, pentru a ilustra modul în care îi avem pe sfinții îngeri împreună cu noi în slujire. „Există relatări ale unor părinți care, atunci când slujeau Sfânta Liturghie, erau văzuți înconjurați de cete de îngeri pentru că una dintre trăsăturile fundamentale ale îngerilor este aceea de a fi slujitori prin excelență. La cântarea Axionului găsim o mențiune despre sfinții îngeri, dar constatăm că cineva se ridică mai presus de heruvimi și de serafimi, și anume Maica Domnului. Ultima mențiune despre sfinții îngeri din cadrul Sfintei Liturghii o găsim la ectenia cererilor, pentru că după acest moment demnitatea la care este chemat omul prin împărtășire este mai mare decât demnitatea la care este chemat îngerul. Atunci când omul se împărtășește, el devine mai important decât îngerul pentru că intră într-o relație mai intimă cu Dumnezeu decât este îngerul. La fel cum Maica Domnului devine mai presus de îngeri pentru că L-a primit în sine pe Mântuitorul Hristos, tot așa fiecare credincios care se împărtășește devine potir pentru Hristos, Care se sălășluiește în el și atunci nu se mai compară cu îngerii”, a concluzionat pr. lect. dr. Dan Sandu.

Cuvântul de final i-a aparținut părintelui profesor Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie din Iași, care a ținut să mulțumească tuturor celor prezenți la slujba Vecerniei și în mod special părintelui arhimandrit Dosoftei Șcheul pentru implicarea sa în amenajarea capelei facultății. A urmat apoi un scurt istoric al întrebuințării spațiului capelei de-a lungul anilor, aceasta fiind sală de seminar și sală de concerte, dar după anul 1993 revenind la destinația sacră. „Dorim ca acest loc să fie un loc de înălțare, nu doar la evenimentele mari ale Facultății de Teologie, cum este acest hram, ci în fiecare zi, pe cât posibil. Este un lucru deosebit ca, înainte de a intra în sala de cursuri, să putem intra în capelă pentru a face o scurtă rugăciune sau să aprindem o lumânare. Mai nou, am creat o listă pentru cei care doresc să se înscrie la citirea Psaltirii sau a altor rugăciuni în interiorul capelei noastre”, a menționat pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Comentarii Facebook


Știri recente