Moment aniversar în Eparhia Caransebeșului

La data de 9 septembrie, când Biserica noastră cinstește pe Sf. Părinți Ioachim și Ana, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului își aniversează ziua de naștere. Cu acest prilej ierarhul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala episcopală „Învierea Domnului” și „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeș după cum ne-a transmis Diac. Pavel Canea, Darius Herea. În cadrul Sfintei Liturghii a hirotonit întru preot pe diaconul Florin Sergiu Mureșan, pe seama Parohiei Brebu din Protopopiatul Caransebeș, iar în final a fost săvârșit un polihroniu. În continuare Preasfințitul Lucian a fost sărbătorit la Reședința episcopală de către membrii Permanenței Consiliului Eparhial, părinții protopopi, colaboratorii și ostenitorii Centrului Eparhial.

Preasfințitul Lucian Mic s-a născut la 9 septembrie 1970 din părinții Teodor și Maria, în cartierul Gai al municipiului Arad. Între anii 1977-1985 a absolvit Școala Generală nr. 10 din cartierul arădean Gai, între anii 1985-1987 a frecventat cursurile Liceului de băieți „Ioan Slavici”, astăzi „Moise Nicoară”, iar între anii 1987-1992, cursurile Seminarului Teologic Liceal „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș. În anul 1992 a susținut examenul de admitere la Facultatea de Teologie, secția Pastorală, din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, pe care a absolvit-o în anul 1996, susținând licența la disciplina Patrologie cu titlul: „Limonariul lui Ioan Moshu – Studiu patristic”. Din anul 2013 Preasfinția Sa este doctor în teologie al Universității din Craiova, unde a susținut teza de doctorat cu titlul „Relațiile Bisericii Ortodoxe Sârbe cu Biserica Ortodoxă din Banat în a II-a jumătate a sec. XIX-lea”.

În 1990 a intrat ca viețuitor la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, din județul Arad, în 1991 fiind tuns întru rasofor. În anul 1992 la data de 24 iulie a fost hirotonit diacon, iar în 25 iulie, același an, preot pe seama Mănăstirii Hodoș-Bodrog. A rămas la Mănăstirea Hodoș-Bodrog până în anul 1994, când a fost transferat de către I.P.S Sa Nicolae, Mitropolitul Banatului, pe post de preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. În anul 1995 a fost numit stareț al Mănăstirii „Izvorul Miron” Românești din județul Timiș de către Înaltpreasfințitul Nicolae Corneanu. În anul 1998 a fost tuns în monahism la Mănăstirea „Izvorul Miron” Românești, pe care a rectitorit-o în cei peste 5 ani de activitate stărețească, construind încă două altare, precum și întreg complexul monahal. În anul 1999 a fost hirotesit protosinghel și numit Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, iar în ianuarie 2000 a fost hirotesit arhimandrit. În septembrie 2000, la propunerea Înaltpreasfințitului Nicolae Corneanu, a fost ales Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei cu titlul „Lugojanul”, iar la data de 1 octombrie 2000 a fost hirotonit întru arhiereu, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, la vârsta de numai 30 de ani, fiind la acea vreme cel mai tânăr ierarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Odată cu vacantarea scaunului episcopal de la Caransebeș prin numirea în funcția de Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului a Preasfințitului Laurențiu Streza, în 8 februarie 2006 a fost ales Episcop al Caransebeșului, iar în 26 februarie a fost instalat ca Episcop al Caransebeșului în catedrala episcopală „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeș.

Cel mai important deziderat al ierarhilor de la Caransebeș, de la rectitorirea episcopiei în anul 1865, a fost ridicarea unei noi catedrale în orașul de reședință. Rânduiala lui Dumnezeu a fost ca mărețul ideal să fie împlinit nu demult, la 12 septembrie 2010, sub arhipăstorirea Preasfințitului Lucian. Evenimentul din 12 septembrie 2010 este, fără îndoială, cea mai importantă realizare petrecută în Episcopia Caransebeșului după întemeierea ei, în anul 1865.

A vizitat și slujit în toate parohiile și filiile din eparhie, a hirotonit peste 150 de clerici pentru nevoile duhovnicești ale credincioșilor și a impulsionat ridicarea și renovarea a numeroase biserici. Este demn de menționat că, în numai 7 ani și jumătate de slujire arhierească, Preasfințitul Lucian a târnosit peste 60 din edificiile de cult ale eparhiei, iar alte 100 au fost binecuvântate în urma unor lucrări de refacere și amenajare.

Întreaga activitate pastorală desfășurată de ierarh a fost rod al unei profunde cunoașteri a eparhiei. Dar, spiritul practic al Preasfinției Sale, responsabilitatea și simțul realității cotidiene, s-au dovedit pe măsură în cadrul activităților economice și gospodărești desfășurate la Caransebeș și în întreaga eparhie. Astfel a mutat într-un sediu nou Seminarul Teologic din Caransebeș, unde cadrele didactice și elevii seminariști beneficiază de săli de cursuri moderne, cămin și cantină nou amenajate și utilate la standardele actuale; a reamenajat Centrul Eparhial; a înființat magazine de obiecte bisericești în cuprinsul Eparhiei și a înființat ateliere de croitorie bisericească și de pictură bisericească bizantină.

Lupta Preasfinției Sale pentru concretizarea unei misiuni pastorale în rândul credincioșilor din județul Caraș-Severin a fost dovada unei veșnice deschideri spre oameni. Iubirea față de aproapele și dorința de a alina suferințele celor din jur s-a mărturisit încă de la începutul păstoririi Sale la Caransebeș. Nici un efort nu a fost pregetat, nici o secundă nu a fost risipită, până când eparhia noastră nu a odrăslit și lucrarea socială. Activitatea socială s-a concretizat prin înființarea, în colaborare cu mai multe instituții, a Centrului de servicii sociale „Sf. Vasile cel Mare” din Caransebeș. Au fost încheiate parteneriate de colaborare cu mai multe ONG-uri din județ, dar și cu diverși furnizori de servicii sociale ai administrației locale.

Preasfințitul Lucian a însuflețit și activitatea culturală a Eparhiei. Dorința de a întregi adevărul, de a nu lăsa uitării nimic din trecutul Bisericii și de a valoriza bogăția imensă a documentelor, l-a împins pe Ierarhul nostru la un studiu temeinic al istoriei bănățene. Pe aceeași linie de promovare a culturii se înscrie și inaugurarea și sprijinirea diverselor activități culturale și editoriale.

Pentru toate aceste realizări puse în slujba oamenilor, Preasfințitul Lucian s-a învrednicit de aleasă prețuire și recunoaștere din partea autorităților administrative locale, fiind cetățean de onoare al județului Caraș-Severin, precum și în peste douăzeci de localități ale județului Caraș-Severin. Amintim între acestea orașele Reșița, Caransebeș, Băile Herculane și Anina.

La ceas aniversar, Centrul Eparhial al Episcopiei Caransebeșului, dimpreună cu clerul și dreptmăritorii creștini roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască Preasfințitului Episcop Lucian mulți și binecuvântați ani.

Comentarii Facebook


Știri recente