Molitfelnic

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române a apărut, cu aprobarea Sfântului Sinod și binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea Molitfelnic (București, 2013, 819 p. – ISBN 978-973-616-283-1).

După cum aflăm din Cuvântul înainte al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, „cartea numită Molitfelnic cuprinde în principal rânduiala săvârșirii Sfintelor Taine, a ierurgiilor, a altor slujbe și rugăciuni de sfințire a vieții omului credincios și a lucrărilor sale, de binecuvântare și sfințire a firii înconjurătoare, a lăcașurilor și obiectelor de cult, a unor momente deosebite din viața comunităților creștine, de izbăvire a omului și a naturii de puterea și lucrarea duhurilor rele.

De-a lungul veacurilor, această carte de cult numită Molitfelnic (de la cuvântul slavon molitva = rugăciune) sau Evhologhion (în limba greacă, de la cuvântul evhe = rugăciune) a cunoscut o largă răspândire în toate ținuturile românești, prin ierarhi cărturari și iscusiți meșteri tipografi, contribuind astfel, prin îndrumările tipiconale și așezarea rânduielii sfintelor slujbe, la uniformizarea modului săvârșirii lor în Biserică. Spre ilustrare, putem aminti o serie de ediții ale Molitfelnicului, care au rămas repere de seamă ale evoluției conținutului acestei cărți atât de necesare lucrării și misiunii preoțimii Bisericii noastre ortodoxe.

Astfel, înaintea Evhologhion-ului grecesc tipărit la Veneția în anul 1648, pe pământ românesc, în cetatea Târgoviștei, în timpul domnitorului Radu Paisie, în tipografia meșterului Dimitrie Liubavici, se tipărea în anul 1545 un Molitfelnic slavon.

În anul 1681, la Iași, Sfântul Mitropolit Dosoftei tipărea în românește Molitvălnicul de-nțăles, iar în anul 1689, la Alba Iulia, Mitropolitul Varlaam al Transilvaniei tipărea o altă traducere în românește. În anul 1706, la Râmnic, Sfântul Antim Ivireanul a tipărit Liturghierul și Evhologhionul într-un singur volum, iar în anul 1713 a tipărit Evhologhionul (Molitfelnicul). De atunci biruința definitivă a limbii naționale în cult a fost consfințită prin tipărirea constantă a acestei cărți liturgice în diverse ediții, dintre care cea mai bogată este ediția Trebnicului de la Chișinău (1908), continuator al tradiției Trebnicului slavon al Sfântului Mitropolit Petru Movilă (Kiev, 1646).

Prezenta ediție a Molitfenicului (2013) are la bază textul și structura cuprinsului ediției din anul 2006 și beneficiază de multe îmbunătățiri de limbaj, de necesare precizări tipiconale la citirea unor rugăciuni speciale și molitfe, precum și la săvârșirea unor rânduieli premergătoare Sfintei Taine a Botezului. În revizuirea textelor biblice, adică Evanghelie, Apostol, Psalmi, Profeți, s-au avut în vedere ultimele ediții ale Bibliei (2008) și Evangheliei (2011). De asemenea, au fost adăugate din surse mai vechi, sau traduse direct din limba greacă, unele rânduieli și rugăciuni cerute de nevoile pastorale contemporane (Sfeștania pentru binecuvântarea unui vehicul, Sfeștania la începerea unei lucrări de folos obștesc, Sfeștania la începerea unei lucrări particulare, Rânduiala binecuvântării stupilor, Rânduiala sfințirii uneia sau mai multor icoane cu felurite chipuri, Rânduiala sfințirii icoanei Preasfintei Treimi, Rânduiala sfințirii raclei pentru sfinte moaște, Rugăciune la binecuvântarea unui monument, Rugăciune la încheierea anului școlar și altele), astfel încât ediția de față este una dintre cele mai bogate în conținut, înnoită în limbaj și cu o ținută grafică superioară.

Nădăjduim că diortosirea Molitfelnicului și publicarea sa în această nouă ediție la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă va fi de un real ajutor slujitorilor Bisericii și tinerilor care studiază teologia”. (Sfintele Paști – 2013)

Comentarii Facebook


Știri recente