Mitropolitul Teofan: Smerenia ta este slava ta

Mitropolitul Teofan al Moldovei şi Bucovinei a liturghisit duminică în vechea Catedrală mitropolitană din Iași, unde le-a spus credincioşilor că prin smerenie  omul dobândește slava lui Dumnezeu.

„Smerenia ta este slava ta. În momentul în care omul dobândește ceva din această mare taină a smereniei, el dobândește slava lui Dumnezeu și prin aceasta Dumnezeu devine viața acelui om. Smerenia se arată în multe chipuri”.

„Sfântul Simeon Noul Teolog vorbește despre pecetea lui Hristos așezată pe inima omului și vorbește despre patru colțuri ale acestei peceți, toate manifestări ale smereniei dătătoare de slavă, de fapt dătătoare de viața lui Dumnezeu înlăuntrul vieții omului”.

„Sfântul Simeon enumeră aceste patru colțuri ale peceții lui Hristos: prima este iubirea de vrăjmași și rugăciunea pentru ei, a doua este bucuria întru necazuri, a treia este să socotești păcatele altora ca fiind păcatele tale și să ai duh de pocăință pentru acestea, iar a patra să fii gata să-ți pierzi și sufletul pentru ca celălalt să se mântuiască”, a spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei în omilia sa.

La final, cei prezenţi au primit binecuvântarea ierarhului, informează Doxologia.

Parte a istoriei Moldovei, Biserica Sfântul Gheorghe a fost zidită între anii 1761-1769, având drept ctitor pe Mitropolitul Moldovei, Gavriil Calimachi. Timp de mai bine de un secol, biserica a servit drept catedrală mitropolitană, până la ridicarea ctitoriei mitropoliților Veniamin și Iosif Naniescu.

Din acest considerent, a păstrat numele de „Mitropolia Veche”. Din punct de vedere al stilului arhitectonic, Biserica Sfântului Gheorghe se încadrează în barocul constantinopolitan, impresionând până astăzi.

La interior, catapeteasma este o adevărată capodoperă, făurită din lemn de tei stucat. După anul 1999, biserica a intrat într-un amplu proces de refacere și restaurare, la interior fiind pictată în stil neobizantin, iar în pridvor fiind împodobită cu un mozaic ce amintește de aducerea moaștelor Sfântului Andrei la Iași, în anul 1996.

Foto Credit: Doxologia

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente