Mitropolitul Isaia de Tamassos (Cipru) despre Sfântul și Marele Sinod

Redăm mai jos traducerea declarației Mitropolitului Isaia de Tamassos (Biserica Ortodoxă a Ciprului) cu privire la Sfântul și Marele Sinod:

Privind convocarea și deciziile Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe ale cărui lucrări au avut loc în Creta (17-25 iunie) declarăm:

  1. Înfăptuirea Sinodului amintit este o binecuvântare și o binefacere a Dumnezeului-Treime, pentru că a trecut atât de mult timp fără ca un asemenea Sinod să aibă loc.
  2. Absența anumitor Biserici locale de la Sinodul amintit a provocat, desigur, întristare și durere tuturor credincioșilor Bisericii.
  3. Cu toate acestea, contestările invocate pentru justificarea neparticipării a patru Biserici locale autocefale vor fi atent și aprofundat examinate și acest fapt va constitui un factor catalizator pentru convocarea unui nou Mare și Sfânt Sinod, astfel încât participarea la acesta să fie unanimă.
  4. O părere diferită asupra Sinodului este cauzată de formulările privind creștinii heterodocși. În legătură cu aceștia s-a propus și acceptat de către majoritatea conservatoare a Sinodului termenul „biserici eterodoxe”, și aceasta mai mult ca expresie tehnică și nu ca definiție ecleziologică.
  5. Noi, toți episcopii participanți la Sinod, am avut și avem conștiința faptului că Biserica Ortodoxă este Biserica nedespărțită, Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, după cum mărturisim în Crez. În consecință, noi nu lipsim de valoare propria Biserică și nici nu acceptăm în vreun mod poziția eretică a „teoriei ramurilor”.
  6. Luarea de poziție susmenționată este la fel și în afirmații similare ale Sfinților noștri Părinți, precum Sf. Vasile cel Mare, care, având în minte pe arieni, se roagă pentru aducerea la unitate a „Bisericilor care s-au dezbinat între ele în atâtea părți și în atâtea feluri” (Ep. 114, PG 32, 528B; PSB 12, p. 294); dar și Sf. Marcu al Efesului care, adresându-se papei Eugeniu al IV-lea, scrie între altele: „… Astăzi mădularele Trupului Stăpânului (adică Biserica) de dinainte împărțiți și împrăștiați de multă vreme, se zoresc unii pe alții spre unitate. Capul tuturor, Hristos Dumnezeu, nu suferă să fie împărțit în Trup…”. Fără îndoială, și alți Părinți folosesc în mod asemănător termenul, precum și unii eminenți profesori universitari.
  7. În nici un caz unitatea Bisericii n-a fost zdruncinată din cauza diferenței de poziție a unei mici minorități de episcopi cu privire termenul susmenționat, fapt confirmat și adeverit de participarea tuturor membrilor Sinodului la Sinaxa Euharistică de duminică 27 iunie și de împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos, arătând astfel „aceeași cugetare (Flp 2, 2).
  8. Ca urmare, rugăm turma Bisericii prietenă lui Hristos să rămână impasibilă la orice strigăte care, mișcate de cel viclean, vor să vadă pe unii „campioni ai credinței”, iar pe alții „lepădători ai Ortodoxiei”.

Sursa: orthodoxie.com

Comentarii Facebook


Știri recente