Misiune și filantropie în Arhiepiscopia Bucureștilor – raport sinteză pentru anul 2015

Expunere sintetică asupra activității desfășurate în Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2015:

În anul 2015, în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor au funcționat 13 protopopiate, care totalizează un număr de 706 parohii (323 urbane şi 383 rurale), 42 filii și 109 paraclise. La acestea se adaugă un număr de 43 unități monahale și 536 cimitire. Numărul de angajați clerici care deservesc aceste unități de cult a fost de 1.162 preoţi şi 101 diaconi. În anul 2015 au fost hirotoniţi 54 preoţi şi 13 diaconi, care au fost numiţi în posturile vacante prin concurs. Alături de aceștia, în instituțiile socio-medicale, structurile de apărare ale statului și cimitirele de stat și-au desfășurat activitatea 126 preoți de caritate. În ceea ce privește personalul din unitățile monahale, în anul 2015 au fost închinoviaţi un număr de 31 vieţuitori, au fost săvârşite patru rasoforii, 15 tunderi în monahism şi au fost hirotoniți 3 ieromonahi și 4 ierodiaconi, numărul total al viețuitorilor din mănăstiri fiind de 757 persoane.

I. Activitatea administrativ-pastorală și economică-patrimonială

Începând cu 1 ianuarie 2015, fostul Protopopiat Ploiești a fost reorganizat prin înființarea protoieriilor Ploiești Nord și Ploiești Sud, precum și prin rearondarea parohiilor din fiecare protopopiat, pe principiul proximității.

În anul 2015 în Arhiepiscopia Bucureștilor au fost înființate 3 parohii, târnosite 10 biserici și sfințite cu agheasmă 6 locașuri de cult și o capelă, unele dintre acestea fiind re-sfinţite în urma recepţionării lucrărilor de consolidare, restaurare sau renovare. La acestea se adaugă punerea pietrei de temelie pentru 5 biserici noi și o capelă mortuară, lucrările la cele 56 de biserici și 13 capele aflate în construcție și la cele 91 biserici la care se execută lucrări de consolidare sau restaurare, precum și 207 biserici în curs de pictare sau restaurare a picturii (în anul 2015 au fost angajate prin licitație un număr de 46 de lucrări noi de pictură sau restaurare a picturii). În anul 2015 au fost recepţionate lucrările de pictură la 26 de biserici.

Referitor la bunurile imobile bisericești, în anul 2015 au fost continuate lucrările topo-cadastrale efectuate la mai multe obiective de interes eparhial și național (Catedrala Mântuirii Neamului, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, Centrul Cultural-misionar Familia, mănăstiri și parohii), au fost intabulate drepturi de proprietate asupra unor bunuri imobile parohiale pentru 13 unități de cult, iar Parohia Brebu I, Protoieria Câmpina, a primit în folosință gratuită de la primăria din localitate o suprafață de teren pentru extinderea curții bisericii.

De asemenea, Arhiepiscopia Bucureștilor a preluat Palatul Nifon de la Așezămintele „Nifon Mitropolitul” și a obținut Autorizația de construire pentru consolidarea acestuia. Totodată a fost obținută și Autorizația de construire pentru consolidarea și reabilitarea sediului administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Arhiepiscopia a susținut financiar, de asemenea, ample lucrări de consolidare și restaurare a Reședinței patriarhale și lucrări de sistematizare a parcului adiacent, precum și ample lucrări de renovare a Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul și a căminului studențesc, paralel cu lucrările de consolidare, restaurare și dotare a bisericii Sfânta Ecaterina, paraclis studențesc.

În cadrul Cooperativei agricole Via Domnului (Mănăstirea Sfânta Maria – Urlați) a fost extinsă hala secției de vinificație prin construirea unui depozit pentru produsul finit și dotarea acestuia. Cooperativa a obținut medalia de argint pentru soiul Cabernet Sauvignon (producție 2014) la Concursul Internațional de vinuri organizat la București în anul 2015, iar vânzarea de vin bisericesc pentru parohii și mănăstiri a crescut cu 13% față de anul 2014.

Din punct de vedere financiar, Fabrica de lumânări Făclia Sfinţilor Români s-a menținut și în anul 2015 ca principală sursă de venituri a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Alături de aceasta, Serviciul Colportaj a înregistrat o creştere a volumului de vânzări.

Veniturile obținute de Arhiepiscopia Bucureștilor din toate aceste activități economice sunt folosite pentru a susține activitățile cultural-misionare, educaționale și social-filantropice începute în anii precedenți, precum și altele noi, organizate conform noilor cerințe.

Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Centrul eparhial, protoieriile și parohiile sale, a continuat să fie și în anul 2015 cel mai mare susținător financiar al Ziarului Lumina, al postului Radio Trinitas și al postului TV Trinitas. Totodată, această Arhiepiscopie este și cea mai darnică eparhie în susținerea financiară a lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.

II. Activitatea cultural-misionară și educativă

În anul 2015 Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat un număr mare de volume, broșuri, calendare, pliante, mape ș.a. Dintre publicații, amintim, în contextul Anului omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi,volumele Chipuri de lumină (volumul I. Renumiți monahi din trecutul Arhiepiscopiei Bucureștilor, volumul II. Renumiți preoți de mir din trecutul Arhiepiscopiei Bucureștilor), monografia Mănăstirea Brebu. Tradiţie şi continuitate, lucrarea Sfinţii Părinţi despre discernământ (primul volum al colecției Sfinții Părinți pe înțelesul tuturor), primele două volume din seria Florilegii hrisostomice (Sfântul Ioan Gură de Aur. Despre familia creștină și Sfântul Ioan Gură de Aur. Despre comportamentul creștinului în biserică și societate) și albumul comemorativ Viața și activitatea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

În anul 2015 a fost încheiat un acord de parteneriat cu Biblioteca Națională a României și a fost organizat un mic paraclis în incinta instituției, ca loc de rugăciune şi spaţiu de găzduire a unor proiecte şi evenimente culturale comune, închinat Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ, protectorul bibliotecarilor. În perioada 26 octombrie – 26 noiembrie 2015, în incinta Bibliotecii Naţionale a României, a fost organizată o expoziţie dedicată tradiţiei şi istoriei sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou în cetatea Bucureştilor. Arhiepiscopia Bucureștilor a sprijinit proiectul Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia, instituţie publică de cultură subordonată Consiliului Local Sinaia, pentru înfiinţarea unui muzeu al oraşului Sinaia. Muzeul a fost inaugurat în data de 17 decembrie 2015.

În ceea ce privește învățământul teologic, la încheierea anului universitar 2014-2015 erau înscriși la toate specializările Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București 1035 studenți. La aceștia se adaugă și 462 masteranzi și doctoranzi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul din București au fost înscriși 202 elevi pentru anul școlar 2014-2015. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfânta Filofteia – Mănăstirea Pasărea au fost înscrise 78 eleve pentru anul școlar 2014-2015. În învăţământul religios din școlile de stat activează 736 profesori de Religie, majoritatea având o rodnică activitate în rândul tinerilor.

Centrul eparhial a manifestat o atenție deosebită pentru activitățile cu tineretul, desfășurate pe grupe de vârstă corespunzătoare ciclurilor de învățământ, dar și prin colaborarea cu principalele organizații de tineri ortodocși: ASCOR, LTCOR și ASTO, precum și prin continuarea celor opt programe ecleziale pentru tineri (Tinerii în areopag. Dialoguri religios-culturale, Tinerii-solidari în fața suferinței, Pelerinajul-cale spre cunoaștere și întărire în credință, Să adoptăm un bunic, Bucuria credinței, Pe munte, spre Cruce!, Natura-darul lui Dumnezeu pentru oameni și Viața în Hristos-calea spre adevărata fericire).

III. Activitatea social-filantropică

Cel mai important proiect social-filantropic al Centrului eparhial s-a concretizat în anul 2015 prin înființarea a 6 cantine sociale ale protopopiatelor în cele 6 sectoare ale Capitalei. În urma colaborării dintre autoritățile locale și protopopiatele din București, au fost deja sfințite și funcționează patru cantine sociale (Sfânta Ana, Protoieria Sector II, Sfânta Maria, Protoieria Sector III, Cantina socială a Protoieriei Sector V și Casa Barnabas, Protoieria Sector VI), celelalte fiind în proces de amenajare.

Unitățile de asistență socială și medicală ale Centrului Eparhial sunt: 1.Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie; 2. Așezământul Social Justinian Patriarhul; 3. Căminul de Bătrâni Pasărea; 4. Centrul de Zi pentru Copii Sf. Mc. Sofia; 5. Cantina Medico-socială a Centrului eparhial; 6. Farmacia Socială Vasiliada din București; 7. Centrul de Găzduire Sf. Ierarh Nicolae de la Câmpina.

Unitățile sociale acreditate/autorizate reprezentative care funcționează ca ONG-uri aflate sub oblăduirea Bisericii sau pe lângă parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor sunt: 1. Fundația Sfânta Macrina; 2. Fundația Bucuria Ajutorului – Filiala Urlați; 3. Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan; 4. Fundația Sfântul Spiridon Vechi; 5. Asociația Sfântul Silvestru – Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice; 6. Asociația Comitetul de Binefacere Icoana; 7. Căminul pentru persoane vârstnice Christiana; 8. Așezământul social – Parohia Precupeții Vechi; 9. Asociația Diaconia – Cantina socială Sf. Ana, Sector 2 București. La acestea se adaugă mai multe cabinete medicale și cantine sociale organizare de către parohii, mai ales în București.

În cursul anului 2015, resursele financiare folosite în domeniul caritabil de instituțiile filantropice ale Arhiepiscopiei Bucureștilor au înregistrat o creștere semnificativă, ajungând la suma 8.583.023 lei.

Activităţile şi cheltuielile instituţiilor enumerate mai sus nu cuprind activităţile social-filantropice educaţionale desfăşurate prin şcolile teologice, şcolile şi grădiniţele patronate de Arhiepiscopia Bucureştilor, nici programele after-school şi taberele pentru copii şi tineri organizate de mai multe parohii.

De asemenea, nu sunt menționate nici cheltuielile privind o mulţime de activităţi caritabile ale parohiilor şi mănăstirilor în favoarea bolnavilor și săracilor, care nu au fost cuantificate financiar şi ca atare nici raportate centrului eparhial.

În sprijinul celor aflați în suferință, internați în unitățile social-medicale ale statului, își desfășoară activitatea110 de preoți de caritate care slujesc în 109 locașuri de cult construite sau amenajate în curtea sau în interiorul unităţilor social medicale amintite.

Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor a sprijinit victimele accidentului de la Clubul Colectiv din Capitală, alocând un fond de urgență în cuantum de 200.000 lei. Un număr de 70 de persoane afectate de acest eveniment au beneficiat de sprijin financiar de urgență, iar unele dintre acestea sunt ajutate social și pastoral în continuare.

Multiplele activități pastorale, misionare, culturale și social-filantropice ale Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost susținute în anul 2015 cu multă jertfelnicie de clerici și credincioși mireni, uneori și cu sprijinul autorităților de stat centrale și locale, precum și al unor sponsori, care din nefericire sunt tot mai puțini astăzi. Numărul bolnavilor, bătrânilor și al tinerilor săraci care fac apel la ajutorul Bisericii este tot mai mare, mai ales în mediul rural, unde populația îmbătrânește în mod alarmant după ce tinerii au plecat la muncă în străinătate. În acest context, sunt necesare în continuare programe de solidaritate și ajutorare frățească pentru a aduce speranță și bucurie celor aflați în dificultate.

Mulțumim tuturor celor care sprijină Biserica în activitățile sale spirituale și sociale spre binele poporului român.

† D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente