Misionari model şi rugători statornici pentru viaţa şi unitatea Bisericii: Patriarhul Daniel despre Sf. Petru şi Pavel

Părintele Patriarh Daniel i-a numit vinerea aceasta pe Apostolii Petru şi Pavel „mari învăţători ai credinţei, misionari model şi rugători statornici pentru viaţa şi unitatea Bisericii lui Hristos”.

În omilia rostită în Catedrala Patriarhală, cu prilejul sărbătorii celor doi mari apostoli, Patriarhul Daniel a evidenţiat aspectele comune din viaţa şi activitatea lor misionară, dar şi râvna lor pentru propovăduirea Evangheliei, numindu-i exemple de urmat.

„Prin faptele lor”, a spus Preafericirea Sa, „ei ne îndeamnă să ne întărim în credinţă, să predicăm Evanghelia, să iubim Biserica şi să lucrăm pentru vindecarea şi mântuirea oamenilor, dar să nu contăm niciodată pe noi înşine mai mult decât pe harul lui Dumnezeu arătat în şi prin Hristos”.

„Au fost uniţi în aceeaşi credinţă în Iisus Hristos”

Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române a semnalat că deşi „erau diferiţi ca loc de naştere, ca formare culturală, intelectuală, au fost uniţi în aceeaşi credinţă în Iisus Hristos”.

Vorbind despre activitatea lor misionară, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a surprins aspectele comune ale acestor „corifei ai apostolilor”, un pescar şi un învăţător de lege, care au fost „chemaţi de Hristos să vestească aceeaşi Evanghelie a iubirii milostive”.

7 lucruri despre Sf. Ap. Pavel. Foto credit: Basilica.ro

„Credinţa fierbinte în Hristos, fiul lui Dumnezeu, şi legătura duhovnicească cu El” au fost primele aspecte semnalate de Părintele Patriarh.

„Sfântul Petru mărturiseşte că Iisus nu este simplul fiul Mariei, ci spune: tu eşti Hristosul Fiul lui Dumnezeu Cel Veşnic viu. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel mărturiseşte că în Hristos locuieşte trupeşte toată deplinătatea dumnezeirii” a spus Preafericirea Sa despre mărturia celor doi Apostoli privind dumnezeirea lui Hristos, care evidenţiază credinţa lor puternică.

„Amândoi aveau o puternică trăire a pocăinţei”

De asemenea, Părintele Patriarh Daniel a atras atenţia asupra unei alte virtuţi care îi caracteriza pe ambii Apostoli: „amândoi aveau o puternică trăire a pocăinţei”.

Sfântul Petru s-a lepădat de Hristos de trei ori, însă apoi a plâns cu amar după cum ne spune Sfânta Evanghelie; l-a iubit şi mărturisit pe Hristos până la moarte martirică. Sfântul Pavel a persecutat Biserica lui Hristos, dar după aceea a regretat acest fapt în tot timpul vieţii lui şi a lucrat în şi pentru Biserică mai mult ca oricare altul, ca şi cum ar fi vrut să arate că doreşte să răscumpere greşeala lui de a fi prigonit Biserica.

7 lucruri despre Sf. Ap. Petru. Foto credit: Basilica.ro

 

Erminia icoanei

În finalul cuvântului său, Patriarhul României a prezentat o scurtă erminie a icoanei Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

„Ei împreună reprezintă Biserica lui Hristos sau comuniunea lui Israel – Sfântul Petru – cu toate popoarele lumii care cred în Hristos – Sfântul Petru -”, a precizat Preafericirea Sa.

Despre cheile pe care Sfântul Apostol Petru le ţine în mână, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a spus că „reprezintă pocăinţa şi iertarea păcatelor, smerenia şi iubirea milostvă prin care omul intră în Împărăţia lui Dumnezeu”.

În ceea ce priveşte „sabia pe care o poartă în icoane Sf. Apostol Pavel reprezintă puterea cuvântului sfânt care distinge între erezie şi adevăr, între egoism şi iubire, între moarte şi viaţă”.

Cuvântarea Patriarhului Daniel s-a încheiat cu îndemnul de a ne ruga „sfinţilor apostoli Petru şi Pavel să ne dăruiască putere de a fi şi noi mărturisitori ai iubirii lui Hristos în lumea de astăzi cum au fost ei mărturisitori”.

Alături de Preafericirea Sa a lsujit Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, precum şi soborul clericilor catedralei.

Foto credit: Mihnea Păduraru/ZL

Comentarii Facebook


Știri recente