Bucureşti | Mii de credincioşi şi clerici au participat la Pelerinajul de Florii (Video)

Procesiunea de Florii în Capitală

UPDATE 18:07 Pelerinajul de Florii s-a încheiat. Patriarhul României i-a binecuvântat pe toţi pelerinii aflaţi pe Dealul Patriarhiei. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a oferit în dar clericilor care au participat la pelerinaj mai multe volume, iar credincioşilor le-a dăruit iconiţe reprezentând sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim.

UPDATE 17:44 | Patriarhul României le vorbeşte credincioşilor şi clericilor prezenţi pe Colina Bucuriei despre dimensiunea duhovnicească şi teologică a pelerinajului de Florii.

UPDATE 17:42 | În continuare, Preafericirea Sa a citit rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce şezi întru cele înalte cu Tatăl şi eşti purtat pe aripi de Heruvimi şi cântat de Serafimi, Care, în zilele venirii Tale în trup, ai binevoit, pentru a noastră mântuire, a şedea pe mânzul asinei şi ai primit cântarea copiilor, ai venit în Sfânta Cetate a Ierusalimului, mai înainte cu şase zile, la Pătimirea Ta cea de bunăvoie, ca să mântuieşti lumea prin Crucea, prin Îngroparea şi prin Învierea Ta! Şi, precum atunci oamenii care şedeau întru întuneric şi în umbra morţii, având ramuri de copac şi stâlpări de finic, Te-au întâmpinat pe Tine, mărturisindu-Te Fiul lui David, aşa şi pe noi, care acum, în această zi de înainte-prăznuire, purtăm în mâini stâlpări şi ramuri de copaci, păzeşte-ne şi ne mântuieşte. Şi, precum acele popoare şi copiii Ţi-au cântat „Osana”, învredniceşte-ne şi pe noi să Te slăvim pe Tine în psalmi şi în cântări duhovniceşti, cu suflete curate şi neîntinate, în aceste zile ale Sfintelor Tale Pătimiri. Dă-ne nouă să ne împărtăşim fără de osândă și de bucuria Sfintelor Paşti, ca să Te lăudăm şi să Te slăvim, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

UPDATE 17:39 |  După ce a fost rostită ectenia întreită, Patriarhul României a citit rugăciunea de sfinţire a icoanei praznicare şi a stropit icoana cu apă sfinţită.

Ia aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, din sfântul Tău locaș și de pe tronul slavei Împărăției Tale, și cu îndurare trimite binecuvântarea Ta cea sfântă spre icoana aceasta a preaiubitului Tău Fiu, spre aducerea aminte a Întrupării, a tuturor minunilor celor slăvite şi a binefacerilor arătate neamului omenesc prin venirea Sa ca Om pe pământ, Intrarea Sa în Ierusalim, Răstignirea Sa pe Cruce și Învierea Sa din morți, și, prin stropirea cu această apă sfințită, binecuvinteaz-o și sfințește-o pe ea; dă-i ei putere de tămăduire a toată durerea și neputința; fă-o izgonitoare de toate uneltirile diavolești pentru toți cei care cu credință către ea vor alerga și înaintea ei Ție se vor închina și se vor ruga; și pururea auzită și bineprimită fie rugăciunea lor. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care împreună ești binecuvântat, cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

UPDATE 17:32 | Pelerinajul a ajuns pe Dealul Patriarhiei. Clericii şi pelerinii au fost întâmpinați pe Colina Bucuriei de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

UPDATE 17:16 | Procesiunea a pornit către Catedrala Patriarhală.

UPDATE 17:10 | Pelerinii au ajuns la Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București. Procesiunea a fost întâmpinată de cadrele didactice (clerici şi mireni) ale Facultăţii de Teologie, preoţii Bisericii Sfânta Ecaterina precum şi de studenţi teologi. În faţa lăcaşului de cult a fost rostită o ectenie întreită.

Apoi, arhiereul a dat citire condacului al XI-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim:

Cântare de umilinţă „Osana” Îți aducem cu pruncii cei nevinovaţi, Hristoase, și cântându-Ți: „Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă”, Îţi pregătim sfântă, curată şi duhovnicească prăznuire cu stâlpări şi ramuri de copaci, pentru că ai intrat din nou în templul cel lăuntric al sufletelor noastre, așa cum ai făgăduit zicând: „Nu vă voi lăsa orfani, ci iarăși voi veni la voi. Cine Mă iubeşte pe Mine şi Eu îl voi iubi pe el şi Mă voi arăta lui. Și Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el, şi vom locui întru el”. Fie binecuvântată intrarea Ta! Vino şi Te aşează pe tronul minții noastre, așa cum ai stat pe mânzul asinei, şi împărăţeşte peste inimile noastre şi dezleagă toată necuvântarea patimilor noastre, ca, precum copiii cei de demult, cu stâlpările pururea înflorite ale curăției, să-Ți cântăm: Aliluia.

UPDATE 16:54 | La Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou – Paraclis Patriarhal are loc un scurt moment liturgic. În fața lăcaşului de cult procesiunea a fost întâmpinată de părinții slujitori ai Catedralei Mitropolitane. După ectenia întreită, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit Condacul al II-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim:

Văzându-Te Marta și Maria pe Tine că ai venit iarăși în Betania, cu șase zile înainte de Paști, Ți-au gătit cină mare; Lazăr fiind unul dintre cei ce ședeau la masă, Marta cu sârguință îți slujea, Dătătorule a toate, Maria însă partea cea bună și-a ales, fiindu-Ți recunoscătoare pentru învierea fratelui ei și luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, a uns preacuratele Tale picioare și le-a șters cu părul capului ei, cu iubire și din preaplinul inimii Ți-a cântat: Aliluia!

UPDATE 16:38 | În aceste momente pelerinii străbat Bulevardul Dimitrie Cantemir. În scurt timp va avea loc prima oprire la Catedrala Sfântul Spiridon Nou. Acolo, în faţa lăcaşului de cult, va avea loc un moment de rugăciune, apoi pelerinii se vor îndrepta către Biserica Sfânta Ecaterina.

UPDATE 16:33 | Pelerinajul de Florii îşi are originea încă din perioada secolului al IV-le. La Bucureşti, pelerinajul de Florii a fost interzis de regimul comunist în 1948 şi a fost reluat în anul 2008 cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

UPDATE 16:29 | Pelerinajul este deschis în sunet de toacă şi convoi de monahi care poartă sfânta cruce, ripide și steaguri bisericești, dar și de diaconi cu cădelnițe.

În continuare, urmează soborul de preoți care poartă ramuri de finic în mâini. Clericii sunt împărțiți pe protoierii (Protoieria Sector 1, Protoieria Sector 2, Protoieria Sector 3, Protoieria Sector 4, Protoieria Sector 5, Protoieria Sector 6 din Capitală, Protoieria Ilfov Nord și Ilfov Sud), urmează apoi preoții de caritate din București (spitale, azile de bătrâni, unități militare, penitenciare și cimitire), preoții profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă din București, dar și consilierii, vicarii eparhiali și patriarhali.

În continuarea procesiunii, icoana sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim este purtată pe umeri de clerici din cadrul Protopopiatului Sector III Capitală, însoțită de 6 monahii cu cățui de la Mănăstirea Pasărea.

Apoi, în cadrul pelerinajului, urmează Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Corul Seminarului Teologic Ortodox din București, elevii seminariști și mii de credincioși care țin în mâini ramuri de finic și stâlpări.

Psalţii și credincioșii intonează împreună diferite cântări specifice acestei perioade: Troparul Floriilor; Cu noi este Dumnezeu, Cuvine-se cu adevărat și podobia Cămara Ta, Mântuitorule.

UPDATE 16:14 |  Pelerinajul de Florii a început!  Mii de credincioși și sute de preoți au pornit în procesiune spre Catedrala Patriarhală. Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor și preoții slujitori au împărțit pelerinilor ramurile de salcie și, în jurul orei 16:10, s-a plecat în procesiune.Traseul este următorul: Mănăstirea Radu Vodă → Bd. Mărășești → Bd. Dimitrie Cantemir → Str. Bibescu Vodă → Str. Șerban Vodă Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou   Str. Principatele Unite → Str. Ienăchiță Văcărescu → Str. Sfânta Ecaterina → Biserica Sfânta Ecaterina Paraclis Universitar  → Str. Bibescu Vodă → Colina BucurieiCatedrala Patriarhală.

Update 16:07 | La această oră are loc sfințirea stâlpărilor. Slujba este oficiată de către Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. După sfințirea stâlpărilor, acestea vor fi împărţite credincioşilor de către personalul clerical al Mănăstirii Radu Vodă. Plecarea în pelerinaj va avea loc la orele 16:15.

Astăzi, 8 aprilie 2017, are loc tradiționalul pelerinaj de Florii în Capitală. Sute de clerici şi mii de credincioşi sunt prezenţi în aceste momente la Mănăstirea Radu Vodă. Procesiunea va începe în jurul orei 16:15.

Foto credit: Ziarul Lumina şi Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente