Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat Patriarhiei Moscovei în ziua înmormântării Patriarhului Alexei al II-lea al Moscovei

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat Patriarhiei Moscovei în ziua înmormântării Patriarhului Alexei al II-lea al Moscovei și al Întregii Rusii, Moscova, 9 decembrie 2008:

Păstor înțelept în vremuri tulburi

Patriarhul Alexei al II-lea (1990-2008)

Înaltpreasfințitului Kiril,

Mitropolit de Smolensk și Kaliningrad, locțiitor de Patriarh,

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe

Vestea trecerii la cele veșnice a preaiubitului nostru frate în Hristos vrednicul de pomenire Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, a adus întristare în inimile tuturor celor ce l-au cunoscut și i-au apreciat atât statornicia în credința ortodoxă, cât și deschiderea către cei de alte credințe religioase, dragostea și înțelepciunea cu care a slujit Biserica Ortodoxă.

Mai întâi, Patriarhul Alexei al II-lea rămâne în memoria noastră ca un ierarh mărturisitor al credinței ortodoxe în vremurile grele prin care a trecut poporul rus de-a lungul deceniilor de dictatură comunistă atee, când Biserica era lipsită de libertate și marginalizată în societate.

Din momentul alegerii sale ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse, în anul 1990, înțeleptul Patriarh Alexei al II-lea a înțeles necesitatea reorganizării acesteia într-o perioadă de rapide transformări politice și sociale, de trecere de la comunism la democrație pluralistă. Priceperea cu care a știut să conducă Biserica Ortodoxă din Rusia la cumpăna dintre milenii, reașezându-o la locul de cinste și redându-i un rol major în reînnoirea societății merită prețuirea întregii Ortodoxii. În acest sens, Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, reconstruită în timpul arhipăstoririi sale, rămâne pentru totdeauna un simbol central al arhipăstoririi Patriarhului Alexei al II-lea și al renașterii pastorale și misionare a Bisericii Ortodoxe Ruse.

În același timp, vrednicul de pomenire Patriarh Alexei al II-lea s-a dovedit a fi și un mare promotor al cooperării intercreștine și al dialogului interreligios. Activitatea sa în cadrul organizațiilor ecumenice internaționale – Conferința Bisericilor Europene, al cărei președinte a fost mai mulți ani – dovedește deschiderea sa spre o mai bună cunoaștere reciprocă a creștinilor aparținând diferitelor confesiuni, dar și dorința de apropiere și cooperare dintre Bisericile creștine în societatea de azi.

De asemenea, Patriarhul Alexei al II-lea s-a implicat activ în promovarea dialogului interreligios și intercultural, prin organizarea de întruniri internaționale cu participarea unor șefi de Biserici creștine și ai altor culte religioase, cum a fost, de exemplu, Întrunirea Mondială a liderilor religioși din anul 2006. Preocupat de frământările omului contemporan, confruntat cu multe provocări ale secularismului, vrednicul de pomenire Patriarh Alexei al II-lea a adus o contribuție importantă în păstrarea valorilor tradiționale ale credinței și moralei creștine.

În aceste momente de tristețe prin care trece Biserica Ortodoxă Rusă și întreaga Ortodoxie, ne amintim de cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care ne încurajează și ne întărește speranța când zice: „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25). Această credință în viața veșnică devine o certitudine pentru noi, creștinii, pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel răstignit și înviat, ne-a trecut pe noi din moarte la viață, iar celor adormiți în credință le dăruiește odihna, pacea și lumina Sa. Prin urmare, rugăm pe Hristos Domnul, Arhiereul cel veșnic, să așeze sufletul Patriarhului Alexei al II-lea, împreună cu drepții și cu sfinții, unde nu este durere, nici întristare nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Veșnica lui pomenire!

Împreună cu ierarhii, preoții și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, ne alăturăm Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, clerului și întregului popor rus binecredincios, încredințându-i pe toți de dragoste frățească și prețuire și rugăm pe Hristos Domnul să călăuzească Biserica Ortodoxă Rusă pe calea mântuirii spre slava Preasfintei Treimi și binele întregii Ortodoxii.

†Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente