Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția

Stimată Doamnă Director Monica Joița,

Cu deosebită bucurie întâmpinăm vestea organizării de către Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția, a două concerte susținute, în zilele de 28 și 30 noiembrie 2008, de către Grupul Psaltic al Mănăstirii Stavropoleos din București, în incinta unor renumite sfinte lăcașuri din Veneția – Bazilicile Sfânta Maria Gloriosa dei Frari și San Marco.

Programarea acestor elevate manifestări de cultură, artă și spiritualitate românească pe pământul Italiei este, desigur, menită să marcheze marile noastre sărbători, atât de frumos și sugestiv îngemănate: Praznicul Sfântului Apostol Andrei – Apostolul Românilor – Sărbătoare Bisericească Națională (30 noiembrie) și Ziua Națională a României (1 decembrie).

Pe această cale Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția își onorează, odată în plus, menirea pentru care a fost înființat, cu 78 de ani în urmă, în 1930, de către ilustrul savant Nicolae Iorga, cel care, dându-i atunci numele de Casa Română de la Veneția, a năzuit ca acest așezământ să devină, deodată, un ambasador al valorilor culturii românești în sânul Italiei, soră a noastră întru latinitate, și un cadru de formare și dezvoltare a unei intelectualități românești racordată la unele dintre cele mai înalte expresii ale civilizației europene.

În acest context exprimăm cele mai călduroase aprecieri pentru activitatea bogată și diversă pe care instituția Dumneavoastră o desfășoară în anii acestui început de secol XXI, când, în cadrul procesului de integrare europeană, Veneția este una dintre cele mai personalizate scene din afara hotarelor țării de pe care se afirmă identitatea și tradițiile străvechi ale poporului român, ca popor european, latin și, totodată, creștin ortodox, de sorginte apostolică.

Binecuvântăm, așadar, cu părintească dragoste Institutul Român din Veneția, pe artiștii români, mesageri ai Ortodoxiei noastre bimilenare, și pe toți participanții la aceste manifestări de suflet și de spiritualitate românească tradițională, adresând tuturor călduroasă urare de mulți și fericiți ani!

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente