Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, adresat elevilor, părinților și profesorilor, la începutul anului școlar 2009-2010, 14 septembrie 2009

EDUCAȚIA ADEVĂRATĂ CULTIVĂ COMUNIUNEA ÎNTRE GENERAȚII

Copiii află în Familia mare a Bisericii că din iubire Dumnezeu a creat lumea și pe om pentru a participa la viața, fericirea și slava Sa veșnică. Iubirea jertfelnică a Mântuitorului Iisus Hristos are ca scop mântuirea și fericirea veșnică a oamenilor. În virtutea iubirii, omul este persoană liberă, unică și irepetabilă, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iubirea divină este singura putere care nu depersonalizează, ci dă persoanei umane valoare eternă. Această iubire ne ajută să-i acordăm semenului nostru atenție și să nu-i anulăm identitatea și unicitatea. Comuniunea noastră de iubire cu Dumnezeu ne dăruiește sentimentul profund al continuității generaților și al comuniunii dintre ele. Prin iubirea sfântă a rugăciunii intrăm în comuniune cu Sfinții din toate timpurile, dar și cu moșii și strămoșii noștri care au trăit în credință. Astfel ne întoarcem cu recunoștință la izvoare, la rădăcini, la tradiție, și totodată cultivăm speranța pentru un viitor binecuvântat de Dumnezeu. Prin puterea iubirii sfinte, care se cultivă prin rugăciune, copiii noștri înțeleg de ce spațiul românesc este străjuit de troițele de la răscrucea drumurilor, de bisericile și mănăstirile împodobite cu icoane și fresce sfinte. Din iubire pentru oameni și valori cultivăm recunoștința față de înaintașii noștri și ne situăm într-o linie de continuitate cu tradiția, ca patrimoniu de valori culturale și spirituale, cu istoria neamului, cu Sfinții Bisericii, mărturisitori ai iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru oameni.

Pentru Biserică și societate familia are un rol esențial în stabilirea reperelor valorice ale copiilor. Influența familiei este mult mai importantă decât decizia unui aparat instituțional, birocratic și impersonal. Familia creștină reprezintă spațiul intim cel mai de preț pentru cultivarea iubirii conjugale, a iubirii părintești, a iubirii filiale și a iubirii frățești. Lipsa de iubire și comuniune în familie duce la înstrăinarea între membrii acesteia, la violență conjugală, la violență domestică, la divorț, care are efecte dramatice pentru copii, la abandonul școlar, la alcoolism și la alte rele.

De aceea Biserica Ortodoxă Română, prin proiectele sale „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege școala”, dorește să refacă legătura copiilor cu parohia, cu o comunitate vie, mărturisitoare și rugătoare, care prețuiește familia și școala. Prin aceste proiecte Biserica noastră se străduiește să-i integreze pe copii în comunități care se întemeiază pe cultura iubirii fraterne și a solidarității practice. În mod special, Biserica este preocupată de prevenirea abandonului școlar în familiile sărace sau în familiile în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate. Prin birourile de cateheză parohială, prin taberele de copii pe care le organizează în cadrul acestor proiecte, Biserica se străduiește să suplinească lipsa de afecțiune părintească, lipsa atmosferei de familie. Totodată, ea încearcă să ajute pe copiii talentați sau foarte dotați intelectual să-și cultive darurile native, cu bucurie și speranță.

În contextul crizei economice actuale cu efecte negative pentru familie și școală, Biserica îi cheamă pe învățători, profesori și părinți la o conlucrare permanentă, în spiritul comuniunii fraterne și al solidarității practice, ca educația copiilor să devină o preocupare comună majoră. Iar parohiile și mănăstirile sunt chemate să ajute cât mai mult copiii săraci să învețe carte, pentru viață, unind credința cu știința și cuvântul înțelept cu fapta cea bună.

La început de an școlar, rugăm pe Milostivul Dumnezeu, Izvorul Iubirii și al Înțelepciunii, să binecuvânteze pe toți elevii, învățătorii, profesorii și părinții, ca împreună să se bucure de lumina vie și creatoare a educației care cultivă demnitatea umană și comuniunea frățească în societatea de azi marcată în același timp de secularizare și de individualism.

†Daniel

Patriarhul României

Comentarii Facebook


Știri recente